ישיבת הנהלת המועצה בנושא החינוך

ישיבת הנהלת המועצה בנושא החינוך

חברי הנהלת המועצה הם חברי מליאה שבחרו לקחת על עצמם עשייה נוספת הנוגעת לתחומי הליבה בעשיית המועצה. השבוע נפגש צוות הנהלת המועצה למפגש שני בנושא חינוך, עם צוות החינוך של המועצה, מנהל אגף חינוך ומנהלי בתי הספר.
 
מנהלי בתי הספר, הציגו את תפיסת החינוך של כל בית הספר ואת תפיסת החינוך הגולנית בכלל. המנהלים שיתפו את ההנהלה בתהליך בניית התפיסה, שחרף השונות בין בתי הספר, השונות בקהל התלמידים וצורכיהם, הצוותים מתרגמים ומתאימים לבית הספר את אותה תפיסה מרכזית, לצד שמירה על ייחודיות בית הספר. התפיסה שבבסיסה יושבת ההבנה כי כל תלמיד ייחודי, צרכיו הרגשיים שונים ויש למלא אותם לצד הצרכים הלימודיים, הוצגה להנהלת המועצה. דובר גם על שיתוף הפעולה עם מכון שמיר למחקר, המסייע בתהליכי המדידה של התפיסה-הערכה של ביצועי בית הספר והתלמיד. תהליך ההערכה מסייע למנהלים ולאגף חינוך, להגיע להחלטות מבוססות נתונים ולהתאים את התוכנית, התפיסה והערכים, לצרכים בשטח. לצד כל אלו הוצג גם פורום מנהלי בתי הספר. פורום הנפגש אחת לחודש-בחסות שתי המועצות-מועצה אזורית גולן ומועצה מקומית קצרין ודן בנושאים חינוכיים, שיתופי פעולה, צרכים פיזיים ועוד. הדיאלוג מתקיים בצורה מכובדת ומכילה ומאפשר לכל מנהל לשטוח את צרכיו, הצלחותיו ולקבל מענה מהפורום או מהמועצות.