מנהל חדש למרחב גליל גולן בחטיבה להתיישבות

מנהל חדש למרחב גליל גולן בחטיבה להתיישבות

החטיבה להתיישבות מהווה גוף מרכזי לפיתוח האזור הכפרי בארץ, ופועלת להמשך יישוב הארץ על ידי הקמת יישובים, ביסוסם, וכן חיזוק וצמיחת ההתיישבות הקיימת במרחב הכפרי- פריפריאלי.
 
אנו עובדים בצמידות לחטיבה להתיישבות כל העת. עד לאחרונה ניהל את מרחב גליל גולן בחטיבה להתיישבות, יואב אריאל, שעשה רבות למען הגולן. זו הזדמנות נהדרת לומר לו תודה גדולה על השותפות, התרומה לצמיחת הגולן והתחושה כי אנו בראש מעיינו. בהצלחה יואב בהמשך הדרך! הגולן תמיד יהיה לך כבית. לעמית נצר הנכנס לנהל את המרחב נאחל בהצלחה והמשך עבודה משותפת ופורייה. אנחנו נפעל יחד להמשך צמיחת הגולן ושגשוגו בהתאם לחזון הכפלת האוכלוסייה בגולן.