מפגש מליאה

מפגש מליאה

חזרנו לקיים את מפגשי המליאה פנים אל פנים לצד השידור בפייסבוק-אני מזמין אתכם להאזין וללמוד על עבודת המליאה.
 
במליאה דיווחתי על הנושאים בטיפול השוטף של המועצה וגופי המסך וכן אושרו פרוטוקולי מליאה קודמים. הצבענו ואישרנו את החלפת חבר המליאה לבקשת קיבוץ עין זיוון ואושרו החלפות נציגים בוועדות ובדירקטוריונים השונים. אושרו תקציבי ועד מקומי לשנת 2021 של היישובים: גשור, רמות, עין זיוון, מעלה גמלא, אליעד, מבוא חמה, אבני איתן , שעל, אלוני הבשן ומרום גולן. לסיום ענינו על שאילתות חברי מליאה וכן אושרו תב"רים.