פגישות השבוע-אגף הנדסה ותכנון

פגישות השבוע-אגף הנדסה ותכנון

ביקור מתכנן מחוז צפון אדריכל יונתן כהן ליטנאט-במסגרת הביקור שמתקיים אחת למספר חודשים, במטרה לקדם תוכניות סטטוטוריות ברמת המחוז, התקיים מפגש במועצה בו נסקרו הליכי והחזון התכנוני למרחב הגולני.
 
בין היתר הוצג סטטוס תוכניות אסטרטגיות לגולן ותוכניות עתידיות לפיתוח יישובים. בהמשך התקיים סיור במתחם צנובר לבחינת הפיתוח העתידי של מתחם לב הגולן וביישובים קידמת צבי, רמות ועין קשתות.

השבוע הגיע גם אריאל אולצוור, מנהל מחוז צפון במשרד השיכון יחד עם סגנו, ישי רובין לפגישה וסיור עבודה. המפגש התקיים בהאב בזלת. מנהל המחוז קיבל סקירה אודות התוכניות והפרויקטים השיכוניים הכלל גולנים. לאחר מכן, התקיים סיור בהרחבות ובפרויקטים ביישובים, מיצר, חיספין, אודם ורמת טרמפ