בנייה, הרחבות ורמת טרמפ

בנייה, הרחבות ורמת טרמפ

השבוע סללו כבישים ברמת טרמפ. היישוב החדש ממתין למגיעים אנו תקווה כי בימים הקרובים ישלמו ההכנות והמשפחות הראשונות יכנסו בקרוב.
 
החברה הכלכלית גולן-החכ"ל, החלה השבוע לעבוד על פיתוח ההרחבות ביישובים אפיק-13 מגרשים קהילתיים חדשים, נוב-16 נחלות ו 17 מגרשים קהילתיים, נווה אטי"ב-השמשה של 8 מגרשים שחיכו שנים ארוכות לפתרון בעיות ניקוז ומיצר-בה החלו עבודות לפיתוח 60 נחלות! אביב אמרנו? בשבוע הבא יחלו עבודות בחד נס-21 מגרשים קהילתיים, ו28 מגרשים באלוני הבשן.

ועוד חדשות משמחות, השבוע אישרה וועדת הפרוגרמות הארציות הגדלת תקן הנחלות ל 130 נחלות ביישוב אבנ"י אית"ן. זו בשורה חשובה ליישוב ולאזור ומתחבר למטרות המועצה.