חיסונים

חיסונים


גם הפעם המאומתים לא היו מחוסנים. ילדים אינם מתחסנים אך בני נוער מגיל 16 ומעלה ואנו המבוגרים יכולים להתחסן.
 
השבוע החליט משרד הבריאות כי כל מי שהחלים מקורונה לפני 3 חודשים ויותר יוכל לגשת ולהתחסן. המחלימים יקבלו מנה אחת.
אני קורא לכם לצאת ולהתחסן. ככל שהנתונים נאספים אנו רואים כי יעילות החיסונים גבוה והיא מהווה גורם מגן מפני תחלואה חריפה. הנתונים המתפרסמים מדגישים את חשיבות החיסון. קבוצות הגיל המבוגרות שהיוו את כמות החולים העיקרית בעבר, כעת מחוסנות ולכן התחלואה בהן בירידה חדה. לעומתן, התחלואה מתרכזת בקבוצות גיל שאינן מתחסנות או ששיעור ההתחסנות בהן נמוך. חברים, המספרים מדברים! כאשר יש יותר מחוסנים, יש פחות מאומתים!
 
המאומתים שלנו צעירים כי הבוגרים יותר מחוסנים! לכו להתחסן-אין דרך אחרת לשמור על הבריאות, לחזור לשגרת החיים. מתחסנים-לא מתלבטים! חוזרים לשגרת החיים!