שטחים פתוחים

שטחים פתוחים

 
ביום ראשון ה-10 לחודש התכנסה וועדת שטחים פתוחים לדון בכלל השטחים הסולאריים המתוכננים בגולן. הוועדה הגיעה להסכמה לגבי מיקום השטחים והיקפם מתוך כוונה לתת מענה ליוזמות מצד היישובים תוך שמירה על שטחי טבע בכלל ושטחים בעלי מגוון אקולוגי ייחודי, בפרט.
 
מחצבות בזלת
היום, יום ה' ה-14 לחודש התכנסה וועדת עורכים לתמ"א 14ב. תוכנית ארצית לכרייה וחציבה
מתוך כוונה לדון ולקדם אתרי כרייה וחציבה לבזלת בגולן. וועדת עורכים לתוכנית מתאר ארצית היא וועדה המוקמת מכוח החלטה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. חברי הוועדה נבחרים מבין חברי המועצה. וועדת העורכים דנה באיתורים לכרייה וחציבה (בזלת, חול, גיר, שיש ועוד) ומחליטה אילו יתקדמו לכדי תוכנית במועצה הארצית.
האיתורים הם בשלוחת לביאה בין רמות לנטור ובדרום הגולן באזוריים צפונית למבוא חמה ודרומית למבוא חמה בשטחים החקלאיים.

בוועדה היום הבעתי את התנגדותי החריפה, לאיתורים תוך אמירה חד משמעית כי לא תקום מחצבת בזלת בגולן. כפתרון, הצעתי מספר דרכים חלופיות לכרייה בגולן. בין אם מפעולות הכשרה או העמקת מאגרים, וזאת מתוך כוונה לספק חומר גלם למשק הבנייה והסלילה, ללא פגיעה מיותרת
בטבע הגולני ובמערכות האקולוגיות שבו. הצעתי כללה הקמת מנגנון המנהל את משאב הבזלת במחוז צפון (כל רשות הדומה לנו ובה אפשרויות לכריית בזלת) ע"י מתכנן המחוז של משרד הפנים.
המנגנון הנ"ל התקבל בברכה בדיון ע"י חלק מחברי הוועדה. אנו ממתינים לקבלת תשובה מהוועדה.