תקציב

תקציב

 
במסגרת המליאה שהתקיימה ביום ב' השבוע, 28.12.20, אושר תקציב המועצה לשנת 2021. התקיים דיון רחב על המסגרת התקציבית.
 
מספר נושאים שלו הורדו מסדר היום ויתקיים בעניינם דיון רחב יותר. אתם מוזמנים לצפות בכל הדיונים שלנו המתקיימים בשקיפות מלאה בעמוד הפייסבוק של המועצה. סיום שנת תקציב היא הזדמנות מצוינת לומר תודה לחברי המליאה על עבודתם במליאה ובוועדות השונות. החברים עושים רבות למען הציבור בגולן ועבודה זו ניכרת בהישגים השנתיים.