חקלאות

חקלאות
 
בימים אנו עסוקים במרץ רב בהתנעת היחידה החקלאית החדשה שהקמנו. יאיר גולן שנבחר לנהל אותה כבר לומד את השטח ופוגש חקלאים וגורמים בענף.
יאיר הוא חקלאי ויזם מצוין,בן ותושב נוב שמביא איתו לתפקיד תשוקה מרשימה לפיתוח והעצמת החקלאות הגולנית. במקביל גיבשנו הנהלה ציבורית מצוינת המורכבת מנציגי המשקים, מי גולן, חכל,מכון שמיר וכמובן המועצה. זהו מהלך משמעותי מאוד ביכולת שלנו לאגם משאבים ויכולות ולייצר מענה משמעותי לחקלאים ולחקלאות בגולן. בשבועות הקרובים נצא בפרסום מסודר של תהליכים ותכניות קדימה. במקביל פגשנו השבוע הנהגת המועצה את רותי פרום מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות לדיון על הארכת החלטת הממשלה לפרויקט הנחלות. לשמחתנו ישנה בינינו תמימות דעים בנחיצות של הארכת התכנית על מנת לממש את כלל התקציבים והתכניות העומדים לרשותנו. כל זאת במקביל כמובן לעבודה על הבאת משאבים ותקציבים נוספים לחקלאות