משולחן מנכ"ל המועצה

משולחן מנכ"ל המועצה

מעט מהתהליכים המתרחשים אצלנו בתקופה האחרונה:

1. פרויקט הגולניות- לשמחתי בשבוע שעבר הונחו הגולניות הראשונות במיצר. גולניות הן מבני מגורים זמנים שבהם יוכלו להתגורר תושבים חדשים הבונים את בתיהם ביישובים השונים.
פרויקט זה נועד בראש ובראשונה, לאפשר קליטה מוגברת ביישובי הגולן כחלק מהגדרת מטרת המועצה להכפלת כמות התושבים בעשור הקרוב. הגולניות תוצבנה בעיקר ביישובים בהם אין דירות/מבנים פנויים. להערכתנו, נסיים את הפרויקט תוך פחות משנה.

 
2. צומת אבני איתן- אחרי שנים רבות של הבטחות הצלחנו סוף סוף להסדיר את צומת הכניסה לאבני איתן. העבודה בוצעה, ע"י נתיבי ישראל, במהלך השבועות האחרונים. המועצה מקדמת בצורה עקבית, תוכנית עבודה, בשיתוף משרד התחבורה, להסדרת צמתים וכבישים נוספים.
 
3. מתחם צנובר-לב הגולן-המתחם עבר לאחריות המרכז הקהילתי. החל תהליך שיפוץ והסדרה של חלק מהמרחבים במתחם לטובת פעילויות תרבות עתידיות שונות. תכנית לב הגולן, מתחילה לקרום עור וגידים, אומנם כרגע בחלקים קטנים, אך אנו פועלים למציאת מקורות המימון לתכנית הגדולה, אותה הצגנו לכם בעבר.

4. מנועי צמיחה והחלטת ממשלה- היחידה האסטרטגית שהקמנו במועצה, פועלת במרץ מול משרד ראש הממשלה ומשרדים נוספים, על מנת להציג את הצרכים האסטרטגיים של הגולן ולהוביל להחלטת ממשלה שתאפשר את מימוש תוכנית מנועי הצמיחה.

 
5. המועצה קלטה צוערת מהתכנית צוערים לשלטון המקומי. הצוערת תחל לעבוד בחודש נובמבר. אני בטוח כי כניסתה לעבודה בכפיפות למנכ"ל המועצה תהווה מכפיל כוח לעבודת המטה, ולטיוב תהליכים פנימיים וחיצוניים.

6. התקדמנו משמעותית בפרויקט הטיפול בלשמנייה-שפני הבר. אנו עתידים לצאת למכרז בשבועיים הקרובים, ככל הנראה.

7. הכנות לחורף-אנו עוסקים כעת בהכנות לחורף הקרב ובא, גשמי הברכה ולאתגרי מזג האוויר.

 
8. אישור חוק העזר לגולן- החוק עבר לאחרונה במליאת המועצה. נשארו עוד תיקונים קלים בעקבות הערות של משרד הפנים. להערכתנו, בתחילת שנת 2021 נוכל להפעיל ולאכוף את חוקי העזר, שיאפשרו אורח חיים טוב יותר למען הקהילה, היישובים והגולן.