תנאי עבודת נהגי התחבורה הציבורית במועצה

תנאי עבודת נהגי התחבורה הציבורית במועצה

מזה תקופה ארוכה מתנהל משא ומתן עם וועד העובדים המייצג את נהגי התחבורה הציבורית. לאורך התקופה היו אי הסכמות לעיתים אך, אנו מקווים כי כעת אנו בדרך לפתרון. 

המועצה פועלת למען הטבת התנאים ושכר העבודה של עובדיה לצד שיפור מקסימלי של השירות לתושבים. העלייה והשמירה על איכות השירות חייבת להיות חלק ממדד הצלחה וממודל התגמול.