קולחי גולן

קולחי גולן

קולחי גולן אחראיים על שדרוג תשתיות ביוב ביישובי הגולן. כחלק מהחלטת הממשלה לגולן יחלט פרויקט החלפת קווי הביוב הישנים ביישובים (למעט קווי הביוב בהרחבות) בקווים חדשים האמורים לתת מענה לפיתוח היישוב ולהסרת חסמים לתוספת יחידות דיור ביישובים. במסגרת הפרויקט יחל בקרוב ביצוע שדרוג ושיקום מלא של תשתיות הביוב ביישובים אליעד ונמרוד ובעוד מספר יישובים באופן חלקי.

 

החלטת הממשלה להכפלת האוכלוסייה בגולן העמידה תקציב של 75 מלש"ח לשיקום תשתיות. בנוסף קולחי גולן תעמיד ממקורות עצמיים עוד 50 מלש"ח לטובת שדרוג תשתיות ביוב. בהתאם להחלטת הממשלה ייפרס הפרויקט במשך כחמש שנים (2022-2026) בסכום של 25 מלש"ח כל שנה. קולחי גולן הכינה תוכנית ביצוע בשלבים, בהתאם לקריטריונים שמדרגים את מצב התשתית ביישוב, מספר תקלות, רגישות סביבתית-קרבה לנחלים וחשש לזיהום, השפעה על המט"ש-כניסת מי נגר למערכת, השפעה על ההרחבה-שימוש בקווים פנימיים לטובת ההרחבה ועוד. התוכנית הכוללת  תובא לאישור דירקטוריון קולחי גולן. הדירקטוריון  ורשות המים (הגורם המתקצב מטעם הממשלה) אישרו את תוכנית העבודה לשנת 2022 הכוללת גם ביצוע שדרוג תשתיות ביוב ביישובים מבוא חמה ורמות-התוכנית כוללת החלפת הקווים הקיימים ביישובים, החלפת קווי הולכה ראשיים מהיישוב למערכת האזורית, הסטת קו מבוא חמה–כפר חרוב לקו ישיר למט"ש ועוד פעולות אשר ישפרו את מערכת ההולכה האזורית. קולחי גולן נערכת ליציאה למכרז , תחילת העבודה צפוי בתחילת חודש 5/2022