רפורמה בחקלאות

רפורמה בחקלאות

לאחרונה הוצגה בפנינו עבודה מדעית שמציגה את הפגיעה החקלאית כלכלית בשל הרפורמה הצפויה. אנו פועלים יחד עם הגליל אל מול גורמי ההשפעה בהבנה כי האזורים שיפגעו בעיקר בשל הרפורמה הם הגליל והגולן.

אנו משלבים כוחות על מנת להציע חלופה שתאפשר פתרון נכון ומיטבי לכולם. תשמר את החקלאות ומקורות הפרנסה באזור לצד שיפור העלות הכלכלית לצרכן.