תוכנית עבודה לחכ"ל לשנת 2022

תוכנית עבודה לחכ"ל לשנת 2022

השבוע הציג צוות החברה הכלכלית גולן את תוכנית העבודה בפני הדירקטוריון. היקף העבודה גדל הן בפרויקטי התשתיות והבינוי הצפויים, הן בהמשך עבודה והרחבת התחבורה, והן בפיתוח שירותים ותשתיות

 חדשות כגון אתר הטמנה לפסולת גושית ובניין, בדרך הרומית, קידום פריסת הסיב האופטי, קידום מערך עמדות טעינה לרכבים חשמליים, פיתוח מתחמי העבודה-הרחבת עמדות עבודה ומשרדים הקיימים ובחינת פתיחת האב נוסף לתחומי חדשים. פיתוח אזור התעשייה בני יהודה כולל אזור מסחרי בצמוד ושטחים משולבים תעשיה וחקלאות. קידום אזור תעשיה צפוני משולב בוקעתא אל רום. פיתוח אתרי תוכן ודגל במרחב בשיתוף קק"ל-הרחבה ושידרוג הפעילות בפארק הירדן. התנעת פרויקט הסלוקיה וצומת קצביה לפארק תיירותי משותף עם קק"ל. הרחבת התב"ע של צומת ווסט כולל בינוי נוסף ובחינת פיתוח פארק עורבים לפארק לציבור הכולל בריכות מים חמים. הרחבה והוספת עסקים גולניים שיספקו שירותים לוגסטים לאורך "שביל הגולן" ובכללם הרחבת לינות, הסעדה ופעיליות לאורך השביל. פיתוח שבילי אופניים ושביל נוף לרוכבי אופנים ביער מבוא חמה. שילוט פינות חמד בטיילת דרום. הרחבת קווי התחבורה ובכללם קו ייעודי בדרום הרמה.  סיום פרויקט הצבת הגולניות בישובים ועוד....