משולחן סגן ראש המועצה גל גפני

משולחן סגן ראש המועצה גל גפני

המשרד לשיווין חברתי - השבוע, נפגשנו אני וטל צרפתי, מנהלת "מרכז צעירים" גולן, עם המשנה למנכ"ל המשרד לשיווין חברתי, ערן שוורץ, שנכנס לתפקידו לאחרונה. הצגנו לערן את מרכז הצעירים שלנו, שלו מאפיינים ייחודיים:

היותו במועצה אזורית הנמצאת בפריפריה ואף פוגש לא מעט צעירים בשלבי הקליטה השונים בגולן. ניתן בהחלט לומר כי מסלול ההתקדמות והעשייה שלנו תואם את רצונות המשרד וכיווני ההתקדמות שלהם. לפני מספר חודשים, הקמנו ועדת צעירים ברשות ויחד עם גורמים במועצה ובשטח, אנו מקדמים בניית ניירות עמדה בנושאים המרכזיים כגון דיור, השכלה ותעסוקה, על מנת לתכנן את הצעדים האסטרטגיים הנדרשים כדי לפעול ולהטמיע לתוך תכניות העבודה המועצתיות.

מו"פ חברה וקהילה - "מכון שמיר למחקר" הקים את המו"פ, על מנת לתת מענים לצרכים שעולים מהמועצה בתחומים אלו ובהתאם להתפתחות ולצמיחה של האזור. אנו משרטטים כעת את העבודה המשותפת. הקמת הגוף במכון נעשתה בשיתוף פעולה ובזכות השיח הקיים וזיהוי הצורך בתקופה זו. אנו משוכנעים שהאזור כולו ייהנה מהמענה החדשני הזה. נפגשתי עם נעם, מנהל המו"פ והתרשמתי מהמיפוי הרחב והמעמיק שהוא מבצע יחד עם המנהלים במועצה וגורמים נוספים באזור.

שיח עם ועד הורי תלמידי "בית חינוך מעיינות" - קיימנו שיח עם ועד הורי תלמידי "בית חינוך מעיינות", לבקשתם ובנוכחות גלעד, מנכ"ל המועצה, חגי, מנהל אגף החינוך ואסתי, סגנית הגזבר. הייתה פגישה טובה מאוד. כל הנושאים הונחו "על השולחן" ונדונו בכנות ובפתיחות מלאה. אנו רואים ערך רב בשיח ישיר של המועצה עם הנהגות ההורים, שהם מרכיב משמעותי בהנהגה החינוכית האזורית. בפגישה, פרסנו את הראייה, החשיבה והתכנית האסטרטגית לפיתוח בית החינוך והמענים למצוקה הקיימת. למועצה יש אחריות לשלום וביטחון הילדים, כמו גם לאיכות החינוך הניתן להם, מתוך תפיסה זו אנו פועלים. לכן, סיכמנו כי נקיים פגישה נוספת, בה ינכחו כל אנשי המקצוע הרלוונטיים, שתעסוק באופן ספציפי בבינוי "בית חינוך מעיינות", על רקע הביקוש הגדול ללמידה בו.

תיכון "בית ירח" - במהלך חודש ינואר האחרון, אחרי מספר שנים בהן אנו עוקבים אחר קצב גידול בית הספר, קיבלנו הודעה מהמועצה האזורית עמק הירדן כי הם נאלצים לשנות את אזור הרישום של תיכון "בית ירח". השינוי באזור הרישום ישפיע על מועצות אזוריות נוספות מעבר לגולן ולכן דורש היערכות. הכוונה הייתה להחיל שינוי זה כבר בשנת הלימודים הבאה, אך לאחר חשיבה, התייעצות ובחינת החלופות, הוחלט, בתיאום עם משרד החינוך, כי השינוי יחל בשנת תשפ"ד (ספטמבר 2023). במקביל, החל מהלך לו שותפים הנהגות היישובים, המועצה על אגפיה ובית הספר "דרכא נופי גולן", על מנת ליצור היכרות, חיבורים ונקודות השפעה של היישובים עם התיכון "דרכא נופי גולן". המורכבות של המהלך וגודל השינוי ההיסטורי ברורים לכולנו, אך ישנה כאן הזדמנות למימוש הערך על פיו ילדי הגולן מתחנכים בגולן.