עדכון משולחן ראש המועצה חיים רוקח

עדכון משולחן ראש המועצה חיים רוקח

ביקור אגף תקציבים במשרד הבינוי והשיכון-בסוף השבוע שעבר, כחלק מההכנה ליישום החלטת הממשלה לגולן, התקיים מפגש עם צוות אגף התקציבים של משרד השיכון והבינוי.

במפגש, ניתנה סקירה על הנעשה בגולן והאתגרים העומדים בפנינו בתחום התכנון. נערך ביקור בהרחבות היישובים מבוא חמה, מיצר וחיספין, במטרה להציג את ההרחבות השונות, להעלות צרכים ומשמעויות של החלטת הממשלה בהיבט היישובי והצורך במבני ציבור ותשתיות שיהיו בהלימה להרחבות ביישובים. ביקשנו שיגיעו בהקדם תקציבי התכנון ואף תקציבי הביצוע. הייתה פגישה חיובית ואנו צופים כי ייערכו פגישות נוספות דומות.