אגף תכנון והנדסה

אגף תכנון והנדסה

השבוע, נערך סיור בהשתתפות מנהל אגף ההנדסה והתכנון של המועצה, מולי שפיגל, בעסקי תיירות בגולן הזקוקים להרחבת מתחמי התיירות, בהם אתר החרמון ויקב "אסף".

בביקורים, נבחנו התכניות הקיימות, החלופות התכנוניות והאפשרויות להרחבות עתידיות. מטרת הסיורים בשטח היא לבקר בעסק עצמו, לראות את הצרכים "בעיניים" ולסייע במציאת הפתרונות.

סיור נוסף שהתקיים השבוע היה בחוף המיועד לימייה. הימייה היא מרכז לספורט ימי, שישמש את תושבי הגולן, כחלק ממערך החוגים והספורט במועצה. בסיור, השתתפו נציגים מאיגוד ערים כנרת, ממחלקת הפיקוח, מהנדס הרשות, שלום רנד ודנה בכר. בנוסף, נכחו מהמועצה רן אבן דנן, מנהל תחום הספורט ומנהלת הימייה. בסיור, נקבעו אבני דרך לקידום המתחם ולוחות זמנים.

השבוע, התקיימה גם ישיבת ועדת המשנה, של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, בה נדונו 23 סעיפים תקדימיים, תכניות מפורטות והיתרי בנייה. ביניהם, אושרו והומלצו לתוקף מספר תכניות מהותיות במיוחד.

אחת מהתכניות שאושרו להפקדה הנה לגמישות תכנונית, תכנית שמטרתה לפשט את הליכי קבלת ההיתרים באמצעות מתן חופש נרחב יותר בקווי הבניין לתכנון וכן אפשרות להסדרה (בהיתר, כמובן) של חריגות כאלו ואחרות על פי מתווה הגיוני ומוסכם. יתרון נוסף של התכנית הוא בצמצום הצורך בהקלות בנייה, הליך שכיום מאריך בצורה משמעותית את הזמן לקבלת היתר בנייה. התכנית עברה הליך של שיתוף ציבור ותעלה לתקופת התנגדויות, בה ניתן להשיג ולקבל הבהרות לגביה במשרדי הוועדה לתכנון.

תכנית נוספת שאושרה בוועדה, הנה המלצה לוועדה המחוזית להגדיל בצורה משמעותית את מתחם מלון "פרא", בבית המכס, כדי לבנות חדרי מלון איכותיים נוספים ולקדם את נושא התיירות בגולן. בנוסף, הומלצה להפקדה תכנית ההרחבה של מושב רמות, לאחר שנים של תכנון ודיוק.

בנוסף בתחום המלונאות, הומלצה לאישור תוכנית להגדלת מתחם התיירות באזור הכניסה ליישוב קדמת צבי, בסמוך ליקב בזלת. בתוכנית כ-100 יחידות אכסון תיירותי-חדרי אירוח, שישפרו את המענה התיירותי ביישוב ובאזור.

אושרה גם תוכנית בינוי לגן ילדים ביונתן . התוכנית מקדמת את קבלת היתר הבניה, התכנון והיציאה לביצוע בתקופה הקרובה.

בתחום התעשייה אושרה תוכנית למתן תוקף לאזור התעשייה בני יהודה. תוכנית שמגדירה מחדש את קו הבניין במרחב ומאפשרת מימוש התוכנית וביצוע מידיי.