ועדת משנה לתכנון ובנייה

ועדת משנה לתכנון ובנייה

ביום ראשון השבוע התקיימה וועדת משנה לתכנון ובנייה, שבמסגרתה הומלצו לאישור תכנית למתחם מלונאי בחוף המזרחי של הכנרת, בסמוך למלון "כינר". היקף הפרויקט גדול ומדובר בכ-300 חדרים ברמה מלונאית גבוהה, שיוקמו על שטח של המושב מעלה גמלא. לן.

אושרו קידום היתרי בנייה לטובת ההרחבה של בית הספר הזמני "מעלות הגולן" והתאמתו לקבלת תלמידים חדשים נוספים כבר לשנת הלימודים הבאה ועד מעבר למבנה הקבע שבו יהיה מקום מספק לכלל התלמידים.   

בנוסף, אושרו הסדרות נחלות במושבים רמות ונוב ומספר גדול של היתרי בנייה לבתי מגורים ביישובי הגו