מתכוננים ליובל למלחמת יום הכיפורים

מתכוננים ליובל למלחמת יום הכיפורים

בליווי אגף ההנצחה במשרד הביטחון והקרן הקיימת לישראל, נערכת המועצה האזורית גולן לקראת ציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. הצוות, המורכב מנציגי הגופים השונים, סייר השבוע בשטח, במטרה לאפיין ולהחליט מהם הצרכים. הצוות הגיע לאנדרטאות ומיזמי זיכרון שונים המפוזרים ברחבי הגולן ובחן את מצבם.

הצוות יבחר את האנדרטאות הדורשות שיפוץ/ שיקום והעבודות יחלו בקרוב.

את הסיור, סיכם הצוות בישיבת עבודה באגף ההנדסה והתכנון, המוביל את הפרויקט מטעם המועצה, לבניית תכנית עבודה ובחינת התקצוב.

בנוסף, מתגבשים כעת במועצה צוותי עבודה להכנת תכנית פעילות לציון יובל למלחמת יום הכיפורים. הצוותים כוללים עובדי מועצה ותושבים הקשורים לתחום ומבקשים להיות שותפים לתהליך, בהתנדבות. הצוותים יבנו תכנית עבודה הכוללת ייזום אירועים, טקסים, כנסים, אירועים ופעילויות שונות.