אתם לא לבד

אתם לא לבד

מערך צוותי החירום של מרכז חוסן גולן ממשיך לקדם כל העת הכשרות ריענון לצוותים ביישובים בנושאים מגוונים. ביום רביעי האחרון, התכנסו חברי צח"י מהיישוב רמת מגשימים המטפלים בתחום הרווחה, למפגש ריענון ולמידה עם רכז צח"י
גולן, אורן אילון. צוותי הרווחה היישוביים מרכזים ומפעילים מערכי סיוע ותמיכה רגשית ופיזית בקהילה, במצבי משבר וחירום.
במפגש הריענון, עברנו שוב על התפקידים בשגרה וההכנות הדרושות למקרה חירום. שמנו דגש על התנהלות נכונה במצבי חירום, תוך הבטחת סיוע מיטיב. צח"י הפך בעשור האחרון לחלק בלתי נפרד מהפעלת היישובים בחירום והוא תורם תרומה ייחודית ביכולת להעניק, לשמור ולחזק את החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי.