מעדכנים מהנעשה בתחום הוותיקים

מעדכנים מהנעשה בתחום הוותיקים

אנו ממשיכים לעבוד ולהתקדם בפריטת התכנית האסטרטגית למודל שירותים עבור ותיקי הגולן. לאחר שבנינו את העקרונות, יחד עם צוות ההיגוי, אנו מסמנים את אבני היסוד והשלבים בדרך. בהמשך, העבודה תיעשה בשיתוף עם היישובים, בכדי לדייק לכל יישוב את המודל על פי מאפייני האוכלוסייה שלו וצרכיה. הרצון הוא לתת
מעטפת מקיפה ומענה לצורכי התושבים בהתאם לקיים ולנדרש ביישוב ובאזור.
מנהלת מחלקת ותיקים, מירב שגיא, נמצאת לקראת סיום החפיפה עם לי אלין שנבור, שסיימה את תפקידה לאחר כשמונה שנים. מירב לומדת ומתאקלמת בתפקיד. צוות מחלקת הוותיקים ממשיך לפעול בשטח בקתדרות, במועדונים, בסיורים ובמפגשים, כתמיד. בשבוע הבא, נעלה כתבה נרחבת על הנעשה בתחום.