פרויקט הנחלות של נאות גולן מתרחב

פרויקט הנחלות של נאות גולן מתרחב

לפני מעל עשר שנים החל פרויקט הנחלות בגולן. הפרויקט אפשר לחקלאים הוותיקים בגולן להגדיל את שטחי החקלאות וסייע בקליטת משפחות שביקשו לעסוק בחקלאות. בנאות גולן כמו ביישובים נוספים התקן
עומד על 80 נחלות, כשעם ההגעה למיצוי התקן ניתן להרחיב , בסיוע המועצה, את כמות הנחלות ל 100 נחלות ליישוב. בשנים האחרונות פעלה המועצה יחד עם היישוב ומשרד החקלאות להגדיל את כמות הנחלות ביישוב. לאחרונה, לאחר מאמצים רבים, החליטה ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות להגדיל את כמות הנחלות ליישוב נאות גולן למקסימום האפשרי כרגע -100 נחלות! במקביל מזה מספר חודשים אנו פועלים לייצר פרוגרמה חקלאית אזורית חדשה אשר תאפשר ליישובים להוסיף שטחים חקלאים, לקדם ולפתח את החקלאות בגולן.