חינוך

חינוך

שנת הלימודים החלה כסדרה בכל בתי הספר. כן, יש תקלות קטנות וצרכים שעדיין לא טופלו, ואנחנו פועלים להשלים את הפערים על מנת לעמוד באתגר החינוך, בעידן הקורונה.
ביום ג', חנכנו שני בתי ספר חדשים עם מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך, ד"ר אורנה שמחון. בתי הספר היסודיים שנחנכו הם "מעלות הגולן" ברמות, ו"ילקוט רועים" באל רום, שבעבודה מאומצת, של כלל אגפי המועצה ובתקופה קצרה מאוד, הפכנו מבנים קיימים לבתי ספר חדשים, זמינים ונגישים, כל אחד לילדי האזור שלו. ד"ר שמחון הייתה שותפה אמתית ומשמעותית בתהליך וסייעה רבות להצלחת המהלך. תודה לכלל השותפים!

בתי הספר החדשים הוקמו כחלק מהחזון החינוכי של המועצה, הדוגל בין היתר, בהרחבת המענים והאפשרויות החינוכיות. הביקור הינו חלק מקשר עבודה רציף ופורה. כמנהלת המחוז הייתה הד"ר שמחון, שותפה לכל שלבי החשיבה, תכנון והקמתם של בתי הספר החדשים.

מתוך ראיה כוללת, כי החינוך הוא מאבני היסוד של עתידנו הוחלט להסיט תקציבים לטובת החינוך. ההסטה בוצעה בשל הצורך לייצר שבוע לימודים ארוך, בעל ימים מלאים על מנת שההורים יצאו לעבודה ולשגרת החיים. בחלק מבית הספר והיישובים התוכנית כבר מתבצעת ובחלק אחר מבתי הספר והיישובים, התוכנית תפעל אחרי החגים. קיום מערכת לימודים מלאה ומערכות משלימות תומכות, והקמת 2 בתי ספר יסודיים ותיכון חדש, דורשים משאבים רבים אך אני בטוח כי הקצאת תקציב לתחום זה על חשבון תחומים אחרים חשובה לכולנו ועומדת בראש סדר העדיפות.

שתהה לנו שנת לימודים פורייה, בריאה ומוצלחת!