משולחן ראש המועצה-03/09/2020

משולחן ראש המועצה-03/09/2020

השבוע אושרה תוכנית הרמזור. מטרת התוכנית היא לאפשר לרשויות וליישובים להתנהל בהתאם לשיעור התחלואה ביישוב ולא בהתאם למצב הכללי/הממוצע הארצי.
 
 
רמזור
 
כחלק מהתוכנית, פעלו במרכז המועצות האזוריות על מנת לאפשר ליישובים הנמצאים בתחומי כל מועצה להימדד עצמאית, ולא כחלק ממוצע רשותי. כלומר, כל אחד מ-32 יישובי הגולן יסווגו בנפרד ולא כמועצה אזורית גולן. יחד עם היכולת לאפשר ליישוב בו אין תחלואה ליהנות ממיעוט מגבלות, יש לקחת בחשבון כי בכל יישוב יש מעט תושבים באופן יחסי וכל חולה/מבודד משפיע משמעותית על צבע היישוב. הצבע יקבע אחת לשבועיים.
 
בשעה זו דנה הממשלה בצבעי היישובים וככל הנראה מרבית היישובים יהיו ירוקים ומיעוטם צהובים. ביום א' יבחן הנושא שוב ואז יקבע צבע לשבועיים הבאים.
כרגע הערכות שלנו היא בהתאם להנחיות "יישוב צהוב". על מנת שכל יישובי הגולן יהיו ירוקים נצטרך להקפיד מאוד על מניעת תחלואה! כפי שציינתי קודם, כל חולה/מבודד, משפיע!

כרגע בגולן 6 חולים וכ-50 מבודדים. במועצות שסביבנו המספרים גדולים יותר אך גם האוכלוסייה רבה יותר, בדר"כ.

הערבות ההדדית, היא אבן יסוד לקהילתיות, לרוח הגולנית. מסכה מגינה על כל אחד ואחת מאתנו, עלינו ועל סביבתנו-המשפחה, החברים, השכנים, הקהילה והגולן כולו.
 

אם יחד נקפיד ממ"ש על מסכה, מרחק ושמירה על היגיינה, נשמור על הבריאות, על העסקים, התיירות, התרבות, החינוך והפנאי. זו הדרך היחידה!
יחד נצליח! כוחנו באחדותנו!

סומך עליכם!
שלכם,
חיים רוקח