תחבורה ציבורית

תחבורה ציבורית

התחבורה הציבורית תמשיך לפעול, בהתאם להנחיות החדשות ועל פי הנחיות משרד הבריאות ועל פי הסייגים הבאים:
- לא תופעל תחבורה ציבורית בימי שישי ושבת, ערב כיפור, יום כיפור, א' ראש השנה וב' ראש השנה
- קווי תלמידים לא יופעלו
- יופעל לו"ז המתאים לחופשות לימודים
בלינק המצורף תמצאו את הנחיות הנסיעה:
https://www.golan.org.il/korona/yeshuvv/

לוח זמנים חדש של התחבורה הציבורית יפורסם בהקדם באתר המועצה. ייתכנו שינויים. רצוי להתעדכן במוקד גולן *3254