מכרזים-מדור חדש מעדכנים גם כאן!

מכרזים-מדור חדש מעדכנים גם כאן!

החל מהשבוע ובשבועות הבאים נעדכן כאן על מכרזים לביצוע, מכרזי כוח אדם וכו'. לאספקת והצבת 3 מבנים יבילים לגני ילדים בנטור ויונתן
סיור קבלנים יתקיים ביום שלישי 1.6.2021 בשעה 11:00
נפגשים בכניסה ליונתן. השתתפות בסיור חובה. שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד יום חמישי 3.6.2021 בשעה 12:00
לדוא"ל: rechesh@megolan.org.il
עלות מכרז: 750 ₪
 
את ההצעות יש להגיש עד יום ראשון, 13.6.2021 בשעה 14:30 במסירה ידנית במשרדי המועצה בקצרין.
חשוב- ייצור המבנים, הצבתם ואכלוסם יושלמו עד תחילת אוגוסט 2021
פרטים נוספים אודות הדרישות ותנאי הסף באתר המועצה: WWW.Golan.org.il