הרחבת פריסת תחנות מד"א בגולן

הרחבת פריסת תחנות מד"א בגולן

 
מד"א מרחיבה את מערך השירותים והזמינות ברחבי הגולן!
 
ביישוב רמות תוקם תחנת הזנקה חדשה עם ניידת טיפול נמרץ! בדר"כ כאשר נפתחת תחנה חדשה, התחנה מצוידת בניידת רגילה והפעם בזכות הנכונות של מרחב צפון והלחץ המועצתי נקבל ניידת טיפול נמרץ מיד עם הפתיחה. הניידת כבר פעילה ועד התאמת מבנה מתאים הניידת עומדת במלון כינר ומוזנקת משם. בנוסף, תחנות מד"א ביישובים מרום גולן ובני יהודה יעברו להפעלה של 24/7 במקום משמרות בוקר בנות 8 שעות בלבד.