חינוך חברתי קהילתי

חינוך חברתי קהילתי

 
השבוע עצרנו את פעילות מערכות החינוך החברתיות ביישובים, בשל התגברות התחלואה. בשבוע הבא החינוך החברתי קהילתי ישוב לפעול.
 
היישובים וצוותי החינוך ביישוב נתבקשו לחדד עוד יותר את הכללים, לגבי אופן וסוג הפעילות האפשרית. הפעילות נדרשת לילדים ולנוער, על מנת לשמר שגרה כל שהיא נוכח המצב. יחד עם זאת, מדובר בעוד אירועי חשיפה פוטנציאלים, ונדרש להגביר ערנות, לשמור על הכללים-מסכות, מרחק והיגיינה. לא לאכול יחד ולהימנע מכל מגע פיזי בפעילות. מכתב מפורט יצא להנהלות היישובים.