משולחן סגן ראש המועצה

משולחן סגן ראש המועצה

חינוך

אין ספק שהמשימה המרכזית בה כולנו עוסקים בימים אלו היא מציאת ויצירת מענים חינוכיים לילדים, בלמידה מרחוק ובישובים.
 
לנגד עינינו עומדים כל הזמן צרכי הילדים והמשפחות וזה מה שמכתיב את הרציונל שמאחורי המדיניות. כולנו שותפים להבנה ולתחושה כי באין מתווה מסודר, ברור ואפשרי לביצוע ממשרד החינוך, נותרנו לבדנו עם יוזמות ומענים ברמת המועצה, ברמת היישוב וברמה המשפחתית. הניסיון התמידי למצוא איזון בין בריאות ומוגנות הילדים לחינוך, למידה ויכולת ההורים לעבוד ולהתפרנס- הוביל אותנו להקצות משאבים ליישובים על מנת שייצרו (בסנכרון עם בתי הספר) מעין מרכזי למידה יישוביים.

אגף חינוך, מרכז קהילתי, מנהלי בתי הספר והנהגות היישובים, נרתמו יחד על מנת ליצור, יש מעין, מענים מותאמי מציאות קורונה. חלק מהפערים הקיימים ביישובים יסגרו ככל שנתקדם עם התכנית, אך צריך להגיד בכנות שלחלק מהפערים איננו רואים מענה כרגע. זה איננו מרפה את ידינו אל מול משרדי הממשלה בניסיון להביא משאבים אך זו מציאות, וחשוב שנכיר בה.

החל מהקיץ אנו עסוקים בהבניית תשתית ארגונית משותפת בין המועצה, היישובים ומנהלי בתי הספר, והצלחנו לגבש תפיסה משותפת הכוללת הקצאת משאבים ליישובים. בשבוע האחרון אנו רואים את היישובים עובדים קשה על מנת לתת מענים יצירתיים ומשמעותיים לילדים שבבית. מטבע הדברים עיקר המענים כרגע מתרכזים בגילאים הצעירים. במקביל אנו נערכים לתרחישים הבאים שיגיעו ממשרד החינוך הכוללים חזרת הילדים לביה"ס. חשוב לשבח ולהעריך מאוד את אנשי החינוך ומנהלי הקהילות ביישובים, מנהלי בתי הספר והצוותים ואת אנשי אגף חינוך ומרכז קהילתי, במיוחד בעת זו, על היכולת לחשוב מחוץ לקופסה ועל הבנת האחריות הגדולה המונחת על כתפינו לחינוך ובריאות הילדים של כולנו.