חוברת "בונים שותפויות"

מנהלי הקהילות
בגולן מיושמת אמנת השותפות בין המועצה לישובים, המסדירה ומגדירה את נושאי הליבה המשותפים, מחזקת את הקשר בין המועצה לישובים, זאת במטרה להוביל להמשך עבודה מקצועית ואיכותית לטובת הישובים ותושבי הגולן, אל מול האתגרים העומדים לפתחינו בתחומים השונים.
על בסיס הכרה זו אנו פועלים ליישום ופיתוח מודל העבודה על פי האתגרים והצרכים המשתנים. ההובלה המשותפת ממשיכה להתבסס על אותם יעדים ומטרות משותפות לקידום הישובים והתושבים.
 
מטרת החוברת "בונים שותפויות" היא לשמש כלי ניהולי ישים בידי ממלאי התפקידים בישובים ובמועצה.
החוברת מכילה נושאים ותחומים שונים הרלוונטיים לממשק העבודה של המועצה עם הישובים ולחיזוק הקהילות.
 
החוברת בנויה לפי תחומים, בכל תחום החלוקה היא לנושאים קבועים דבר שיקל עליך בהתמצאות במדריך:
 
  • תחום/נושא האגף הרלוונטי במועצה (חזון, מבנה ארגוני, מטרות, דרכי עבודה ותחומי אחריות)
  • תפישת האגף את הישוב
  • תמונת המצב היישובית
  • סיכום פגישה משותפת
  • מסמכים ישימים רלוונטיים לנושא (הגדרות תפקיד, ועדות בישוב, תרשימי זרימה והמלצות)
 
השימוש בחוברת יכול להיעשות במספר דרכים:
  • התעמקות והורדה של כל החוברת
  • גישה ישירה לנושא הרלוונטי
החוברת מכילה ידע חיוני בניהול היישוב ובפיתוחו והנכם מוזמנים לעשות שימוש נרחב בה.
 
לעיון בחוברת אמנת השותפות המלאה לחץ כאן