לידיעת התושבים, כביש 91 יחסם לתנועה מצומת בית המכס עד צומת גדות
החסימה תתבצע ביום חמישי 21.6.18 , בין השעות 8:15-13:15
עקב עבודות לפינוי מוקשים ושריפה יזומה.
ייתכנו שיבושים בקווי תחבורה ציבורית מקצרין לחצור בשני הכיוונים.

אירועים