רישום לגני הילדים ולבתי הספר לשנת הלימודים התשפ"ב
 

 
 
מועדי הרישום
הרישום לבתי ספר ולגני ילדים על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ב יחל
ביום חמישי, א' בשבט התשפ"א (14 בינואר 2021) ויימשך
עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021).
 
 
 
גיל הרישום
כיתה א': י' בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015 עד י"ט בטבת התשע"ו - 31 בדצמבר 2015
גילאי 5:  כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016 עד ב' בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016
גילאי 4:  ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017 עד י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017
גילאי 3: י"ד בטבת התשע"ח - 1 בינואר 2018 עד כ"ג בטבת התשע"ט - 31 בדצמבר 2018

חריגי גיל רך
החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם שלוש שנים לפי חוק לימוד חובה, ולכן לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1.1.2019 ועד תאריך 15.1.2019 (כולל).
 
 

פנייה מוקדמת של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית
תלמיד במערכת החינוך זכאי לנגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו כפועל יוצא של הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988. מאחר שתהליך הנגשת המוסד החינוכי לצרכי תלמיד הוא בדרך כלל ממושך, משרד החינוך מאפשר, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רישום מוקדם לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, כלומר כ-15 חודשים לפני תחילת הלימודים במוסד החינוכי.

שימו לב, הרישום לצורך ההנגשה אינו פוטר את ההורים מחובת הרישום בתאריכים שפורטו לעיל.
לקריטריונים לזכאות ולפרטים נוספים ראו הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי.


 
רישום לשנה נוספת בגן חובה לילדים בגיל שש
קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך ארוך. אנו מבקשים כי הילד ירשם לכיתה א בבית הספר באזור הרישום ולאחר סיום התהליך והחלטת ההורים, ליצור קשר עם מחלקת גיל הרך ולשנות את הרישום לגן.
 
 
 
בקשות להעברה
אם הורים מעוניינים להעביר בנם או בתם למוסד חינוך (לרבות מוסד חינוך שאינו רשמי) שאינו באזור הרישום, מתבקשים קודם להירשם במוסד החינוכי באזור הרישום ורק לאחר מכן למלא באתר טופס בקשת העברה למוסד המבוקש על ידם. הקישור לטופס https://forms.gle/uVVVQfX4uZq8bmtV7

אין ברישום התחייבות לשיבוץ הילד/ה במוסד הלימודים אותו ביקש.

 
 
הורים פרודים/ גרושים
הורים פרודים/ גרושים מחויבים למלא כתב הצהרת הורים פרודים/ גרושים.

 
 
דרכי יצירת קשר
לעזרה ברישום לגנים נא לפנות לדורית, מזכירת הגיל הרך,
בטלפון 04-6969778 או במייל: hinuch@megolan.org.il

לעזרה ברישום לבתי ספר נא לפנות לפנינה, מזכירת אגף החינוך,
בטלפון 04-6969720 או במייל: PninaR@megolan.org.il