רישום למוסדות החינוך לשנה"ל תשע"ט

הרישום לכיתה א' ולגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ט יחל ביום רביעי א' בשבט התשע"ח, 17 בינואר 2018 ויימשך עד יום שלישי כ"א בשבט התשע"ט6 בפברואר 2018.

החייבים ברישום:

כיתה א' - התאריכים : ו' בטבת התשע"ב - 1 בינואר 2012
י"ח בטבת התשע"ג - 31 בדצמבר 2012

גילאי 5 - התאריכים :י"ט בטבת התשע"ג - 1 בינואר 2013
כ"ח בטבת התשע"ד - 31 בדצמבר 2013

גילאי 4 - התאריכים :כ"ט בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014
ט' בטבת התשע"ה - 31 בדצמבר 2014

גילאי 3 - התאריכים :י' בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015
י"ט בטבת התשע"ו - 31 בדצמבר 2015

חריגי גיל רך - ילדים שנולדו עד 15.1.2016 (כולל) ומעוניינים לעלות לגן יכולים להגיש בקשה לעדית ועקנין, מנהלת הגיל הרך, במייל: ganim@golan.org.il , עד סוף מרץ 2018.
הבקשה צריכה לכלול טופס בקשה לחריגי גיל (קישור לטופס),צילום ת"ז + ספח, מכתב המלצה ממנהלת הפעוטון, מכתב המלצה מטיפת חלב.
מצ"ב הטופס לקישור
מי שאינו רשום במרשם של מועצה אזורית גולן מתבקש למלא את הטופס לקליטת תלמידים בגולן שבקישור ולשלוח לאגף חינוך במועצה.

בקשות חריגות ולמי שאיחר את הרישום – משפחות המעוניינות להעביר את ילדיהם לבתי"ס / גנים
שאינם באזור רישום שלהם או שאיחרו את מועד הרישום, מתבקשות להיכנס לקישור הבא

הורים פרודים/ גרושים מחוייבים למלא את כתב ההצהרה שלהלן:
קישור לטופס הורים פרודים/ גרושים

לעזרה ברישום לגנים נא לפנות לדורית, מזכירת הגיל הרך, בטלפון 04-6969778
לעזרה ברישום לבתי ספר נא לפנות לפנינה, מזכירת אגף החינוך, בטלפון 04-6969720