מצב חירום - שאלות ותשובות

התרעה לכל תושב בכל מקוםהסברים להיפגע בשטח פתוח

התרעה לכל תושב בכל מקום

התנהגות בעת קבלת התרעה בזמן נסיעה ברכב

 

 

 

התנהגות בעת קבלת התרעה - מי שנמצא בתוך מבנה

 

 

 
התרעה לכל תושב בכל מקוםהסברים להיפגע בשטח פתוח