מצב חירום - שאלות ותשובות

ציוד חרוםהסברים להיפגע בשטח פתוח

הסבר התנהגות

התנהגות בעת קבלת התרעה בזמן נסיעה ברכב

 

 

 

התנהגות בעת קבלת התרעה - מי שנמצא בתוך מבנה

 

 

 
התרעה לכל תושב בכל מקוםהסברים להיפגע בשטח פתוח