עדכונים

השתלמות דוברי צח"י

תרגיל חירום
ביום שלישי אחה"צ, התקיימה השתלמות לדוברי צח"י. דוברי היישובים הם נדבך חשוב במערך ההסברה הגולני, הפנים וחוץ יישובי. מרכז חוסן ורכזת צח"י שי אפרים, יחד עם דוברות המועצה, עורכים מידי שנה כנס מקצועי העוסק בהיבטים השונים של דוברות, בשגרה ובחירום. הפעם בחרנו להתמקד בשני נושאים: האחד, הקשר בין דוברי היישובים ודוברות המועצה-חלק זה הועבר ע"י דוברת המועצה, לימור הולץ. החלק השני עסק במידע לציבור והועבר ע"י רונית מינקר, לשעבר דוברת מוא"ז אשכול. חיים רוקח, ראש המועצה בירך ודיבר על חשיבותם של צוותי החירום היישוביים ועל שיתוף הפעולה בין אנשי הצוות ואנשי המועצה. הייתה השתתפות ערה-הגיעו כ-50 דוברי צח"י, יו"ר צח"י וגם מנהלי קהילות. המשתתפים שאלו, הציגו מקרים בהם נדרשה התערבות דובר צח"י והתלבטו בסוגיות שונות. תודה לכל מי שהגיע ובעיקר תודה על רוח ההתנדבות וההתמדה!