חינוך

גני ילדים

גן ילדים
 
לאור גידול אוכלוסיית הגולן והגעתן של משפחות צעירות וכתוצאה מכך עליה בכמות ילדי הגיל הרך, נמשכת הקמתם של גני ילדים חדשים במספר ישובים.

בימים אלו אנו בשלבי תכנון של גנים חדשים במיצר וקשת.

הרחבת בית הספר "שורשים", נטור

נטור
 
בבית הספר שורשים בנטור נבנה בשנה האחרונה מבנה של 6 כיתות ובשעה טובה שמחים להגיד שאנחנו בישורת האחרונה לסיום בניית מבנה הסדנאות ובית המדרש.

בי"ס מעלות הגולן

בית ספר
 
המועצה האזורית הקימה בשנה האחרונה בית ספר יסודי צומח חדש לטובת ילדי מעלות הגולן.

לצורך כך שיפצנו מבנה של מספר כיתות בשטח סמוך לבי"ס ברנקו וייס ברמות, מבנים ששימשו בעבר את בית הספר "דליות".

יחד עם זה שופץ המקלט, שודרגה הרחבה סביב המבנה ובוצעו שבילי גישה ממסוף הנוסעים לבית הספר ומבנה לכיוון אולם הספורט ומגרש המיניפיץ'.
כאמור בית ספר זה הינו בית ספר צומח ולשם כך עלינו לשפץ מבנה נוסף שעומד לרשותנו בשטח לטובת הרחבת בית הספר.

בימים אלו אנו עובדים על הכנת החומר הטכני לטובת השיפוץ הנדרש כבר לשנת הלימודים הבאה.

בנוסף לכך אנו בוחנים מיקום קבי לבית הספר לצורך בניית בית ספר קבוע 8 כיתות.

בית הספר ילקוט הרועים

בית ספר
 
המועצה האזורית הקימה בשנה האחרונה בית ספר יסודי צומח חדש בסגנון בית ספר יער בו מרבית הלמידה מתקיימת ביער.

קיבוץ אלרום הקצה לטובת בית הספר מבנה קיים ששימש בעבר את בית הילדים ובשנים האחרונות פעלו בו מספר עסקים קטנים.

מבנה זה שופץ והותאם ל4 כיתות לימוד.

בימים אלו אנו בוחנים שיפוץ נוסף של מרחב קיים בתוך המבנה וכן הגדלת המבנה לצורך כניסתם של תלמידי שכבה נוספת בשנה הבאה.

במקביל אנו בוחנים ביחד עם הקיבוץ מיקום קבע לבית הספר לצורך בניית בית ספר קבוע 8 כיתות.

בי"ס דמוקרטי ליד קיבוץ אפיק

אפיק
 
במשך תקופה עומד על שולחן המועצה הקמתו של מבנה קבע לבית הספר הדמוקרטי בגולן.

בשנים האחרונות אושרה תב"ע סמוך לקיבוץ אפיק ונכון להיום אנו כבר מוכנים למכרז להקמתו של בית הספר במקום.

בית הספר תוכנן בקפידה ובתשומת לב לאופיו המיוחד ולשיטת הלימוד הייחודית לסוג זה של מוסד חינוך.

התכנון נעשה בשיתוף פעולה ושקיפות מלאה עם נציגות בית הספר.