מהנעשה בגיל הרך מועצה אזורית גולן

מהנעשה בגיל הרך מועצה אזורית גולן

אביטל טבת מנהלת הגיל הרך
 
השנה האחרונה התאפיינה בחוסר ודאות, אתגרים והתמודדויות חדשות ברמת הצוותים החינוכיים, ברמת הילדים וההורים. מחלקת החינוך לגיל הרך במועצה שמה לה למטרה את ליווי והנחיית היישובים – תוך תקשורת ישירה והדרכה של מנהלי הגיל הרך, מנהלות המעון והצוותים החינוכיים בגנים ובמעונות.
 
לצד הטמעת הנהלים וההנחיות המשתנות בשנה זו, פעלנו בשיתוף עם היישובים על מנת לפתוח את מערכות החינוך לגיל הרך ולאפשר להורים לצאת לעבודה ככל הניתן. הפעלנו מסגרות בחופשות ושמרטפיות בסגרים. חשוב לנו לשתף אתכם בתוכניות המרכזיות ובעשייה מעבר לשגרת הקו רונה.
 
"תכנית מוגנות בגיל הרך – מרחב קהילתי בטוח" החלה לפעול בשנת תש"פ במעונות ובגנים וממשיכה גם בשנת הלימודים הנוכחית. התוכנית נבנתה בשותפות מלאה של מחלקת הגיל הרך, השירות הפסיכולוגי, מרכז חוסן, התוכנית הלאומית ומשרד החינוך. במסגרת התוכנית עוברים הצוותים החינוכיים במעונות ובגנים סדנאות והכשרות בתחום המוגנות בגיל הרך. הורי וילדי הגנים בגילאי 6-4 צופים יחד בהצגה "יעל שומרת על גופה" מאת יעל פדר. לאחר ההצגה משתתפים ההורים בסדנת עיבוד המועברת על ידי פסיכולוגיים מהשירות הפסיכולוגי במועצה. מנהלות הגנים מעבירות את תכני התוכנית בגן הילדים. כמו כן, השנה נרכש לכל גן הספר "הגוף שלי הוא רק שלי" מאת יעל פדר. התוכנית מאפשרת לייצר שיח משותף ושפה אחידה לצוות, להורים ולילדים. הצוותים החינוכיים מקבלים כלים לאיתור, זיהוי והתמודדות עם פגיעות במוגנות הילדים. התוכנית מוצלחת מאוד ומקבלת משוב חיובי מהשטח.
 
"תכנית מעונות וגנים בריאים" – בשיתוף מלא עם יחידת הבריאות במועצה הוטמעה תכנית אורח חיים בריא במעונות ובגנים. במהלך השנה נכנסה אילנה שכטמן, מתכללת המעונות במועצה בליווי דיאטנית קלינית לכל מטבחי המעונות ביישובים. צוות המטבח והצוותים החינוכיים עברו הכשרה והדרכה בנוגע לתזונה בריאה ומותאמת לגיל הרך, תיווך אכילה והתאמת סביבת המטבח ומרחב האכילה במעון. השנה מוטמעת התוכנית גם בגנים – הצוותים החינוכיים יעברו הכשרה עם דיאטנית קלינית בנושא תזונה בריאה ותיווך אכילה. גנים שיכנסו לתוכנית יזכו בהדרכה מעשית ומותאמת לגן, במפגשי הורים עם דיאטנית קלינית ובהדרכה בנושא הפעילות הגופנית כחלק משגרת הגן.
 
"גן עתידי" – מחלקת החינוך לגיל הרך מקדמת תהליכי התאמת גני הילדים למיומנויות העתיד. הגן העתידי מאפשר ליזום, להוביל, ללמוד, לחקור ולהתאים את מרחבי הגן לתחומי העניין של הצוות והילדים. הדגש בגן הוא ביצירת חווית למידה המותאמת לאופיו של הילד, לדרכי הלמידה והתקשורת שלו ומחזקת מיומנויות אלו. באופן זה, תחושת המסוגלות, העצמאות, היצירתיות והסקרנות של הילד מתחזקת ומתבססת. הצוות החינוכי והילדים לומדים להיות גמיש ים, להתאים עצמם לסביבה המשתנה ולהתאים את הסביבה לעצמם. גנים שעברו תהליכי התאמה במסגרת התוכנית – גני הילדים בנאות גולן ובמבוא חמה.
 
בימים אלו אנו עובדים על "תוכנית לקידום השפה והתקשורת בגיל הרך". התוכנית תפעל בשלושה רבדים – צוותים חינוכיים וטיפוליים, הורים וילדים. פרטים לגבי התוכנית יפורסמו להורים ולציבור.