תהליך הערכה מעצבת "נופי גולן"

תהליך הערכה מעצבת "נופי גולן"

הילי מרום, מנהלת בית הספר
 

השנה, בעקבות משבר הקורונה הפוקד אותנו והצורך לבחון את עצמנו לאורו ובכלל, החלטנו לבצע הליך הערכה שונה.
תלמידי ביה"ס יקבלו תעודה כתובה פעמיים בשנה – במחצית (בטו' בשבט) ובסיום השנה.

 

בנוסף, לקראת חנוכה נערך תהליך הערכה מעצבת, הכולל שיחות אישיות בין כל מורה לכ ל תלמיד, ישיבות פדגוגיות בצוות חינוכי מצומצם ושיחות מחנך- תלמיד-הורה בזום.


כל מורה מקצוע נפגש עם כל תלמידיו לשיחה אישית בזום. בשבוע זה התלמידים קיבלו מטלות אסינכרוניות לביצוע עצמי, ובזמן ה שיעור התקיימו פגישות אישיות בזום בין כל מורה לכל תלמיד שלו.


לפני הפגישה התלמידים התבקש ו למלא רפלקציה –"התלמיד מביט על עצמו", ובפגישה עם המורה נרשמה באותו הקובץ הערכת המורה – "המורה מביט על התלמיד". הקובץ הזה היווה את הבסיס לישיבות הערכה מצומצמות שבוע מאוחר
יותר על כל תלמיד.


לאחר מכן התקיימו ישיבות ההערכה המצומצמות (מחנך-רכזת-יועצת-מנהלת) לגבי כל תלמיד, ולאחריהן התקיימו מפגשי הורה-מורה-תלמיד בזום, כאשר המחנך הציג להורים ולתלמידים את עיקרי הדברים שעלו בכל חלקי ההערכה המעצבת.
על מנת לבחון את עצמנו, לאחר התהליך נערך סקר קצר בין המורים, התלמידים וההורים שבו ראינו כי שביעות הרצון מהתהליך גבוהה.


מכיוון שתהליך ההערכה היה מוצלח מאד עבור כל המעורבים בו, אנו מתכננים לשמר אותו גם כאשר הקורונה לא תהיה איתנו יותר.