מהנעשה בישיבה תיכונית חספין

מהנעשה בישיבה תיכונית חספין

אופיר בן אילוז, מנהל בית הספר
 
מתוך רצון לשמור על קשר עם תלמידים מרחוק, ולתחזק, ככל האפשר, שגרה מקרוב, הישיבה התיכונית יוזמת ופעילה במישור החינוכי-חברתי ובמישור הלימודי כאחד.
 
בשבועות האחרונים, הר"מים, מחנכי הכיתות, יצאו ל"ביקורי שטח" כפי שעשו מספר פעמים לאורך השנה, המדריכים ערכו פעילויות חברתיות בזום ותלמידי כיתות ט' ו-י' יצאו לשני ימי עבודה. מתחילת חודש אדר נערכו מספר פעילויות שכבתיות וישיבתיות לקראת חג הפורים, ביניהן "הכתרה" של מחזור השמינית שהוקרנה ביוטיוב לכלל התלמידים והמורים. וכל זה, תוך הקפדה על הנחיות הקורונה.

 

במקביל, מורי החט"ב והתיכון המשיכו בלמידה היברידית. ראוי לציין שעל אף שמורי הישיבה למדו ורכשו מיומנות בגוגל קלאסרום עוד לפני פרוץ הקורונה, השנה עברו רוב המורים השתלמות נוספת בתקשוב כדי להעמיק ידע בכלים מתוקשבים מגוונים, כמו גם בחינוך רגשי- חברתי תוך מודעות לקשיים ולאתגרים שתקופה זו מזמנת לתלמידינו. בשבועות האחרונים, המורים המקצועיים קיימו שיחות אישיות עם התלמידים בכל הכיתות.


מתוך ראייה לעתיד, הישיבה שוקדת על המשך פיתוח חדשנות פדגוגית בו התחלנו בשנתיים הקודמות. לצורך העניין, המשיך לפעול צוות המו"פ גם השנה והוא עסק בפיתוח ובקידום עקרונות פדגוגיים ובדרכים ליישומן. בהמשך לתוכנית "מרחבים" שפותחה בשנה שעברה, ארבעה צוותי מקצוע )תנ"ך, לשון, היסטוריה ומדעים( עסוקים השנה בפיתוח ובהוראה של יחידות לימוד מבוססות עקרונות החדשנות הפדגוגית, במרחב הווירטואלי.


אנו עם הפנים קדימה להבין אילו אוצרות פדגוגיים אנו יכולים לקחת איתנו מהקורונה ולהמשיך וליישמם בישיבה, מתוך תקוה גדולה שיישומו פנים אל פנים..