צריך כפר שלם כדי לגדל ילד אחד...

צריך כפר שלם כדי לגדל ילד אחד...

שגית צברי-דר ומירה הופמן – מצפה גולן
 
פתגם זה מבטא היטב את התפיסה שעבודה חינוכית רציפה ומובנית, ששותפים בה כלל המבוגרים הסובבים ילדים ובני נוער - מגבירה את תחושת המסוגלות העצמית שלהם, את חוסנם הרגשי ואת תחושת השייכות שלהם לקהילה. בתום תקופת הסגר הראשון ניכר היה שחסרות למורים, לילדים ולהורים עוד מיומנויות ללמידה מרחוק כמו גם המעטפת החברתית - הרגשית שקיימת בשגרה.
 
סביב שולחן משותף ישבנו בקיץ: נציגי הנהגת ההורים, מורים, ונציגי מערכת החינוך הבלתי פורמלי בדרום הגולן...ושם הכל התחיל...זיהינו את הצורך והבנו כי זה הרגע הנכון להביא לידי ביטוי את תפיסת הרצף החינוכי עליה אנחנו עמלים בקהילה שלנו בשגרה: לראות את התלמיד לאורך כל שעות היום והשנה, בראייה חינוכית אחת ומגובשת: בבוקר במסגרת בתי הספר ואחר הצהריים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ביישובים השונים.
 
ימי הקורונה עם מתווים המשתנים תדיר, בהתאם למצב התחלואה, דרשו מכולנו גמישות רבה ולמידה היברידית: כשלעיתים חלק מן הלמידה בבית הספר, לעיתים חלקה בבית הספר וחלקה מרחוק, ולעיתים כל הלמידה נעשית מרחוק - התלמידים נמצאים בבתיהם, בישובים שונים ומרוחקים, כאשר גבולות בית הספר והכיתה כבר אינם קיימים. וכך, בעקבות שיתוף פעולה בין הורים, בתי הספר בדרום הגולן, מנהלי קהילות ורכזי חינוך מהישובים, המרכז קהילתי והמועצה, קמו בישובי דרום הגולן "מרכזי למידה" - מקומות ללמידה בישובים כאשר אין אפשרות להגיע לבית הספר. מרכז הלמידה היישובי נתן מענה לתלמידי כל בתי הספר.
 
בשעות הלימוד, על פי מערכות הלימוד, המקום אוייש באנשי צוות מתחום החינוך הבלתי פורמלי, הורים וסייעות מבית הספר. תפקידם היה לעזור בפן הטכני, לתווך את משימות הלימוד ולהעביר לאנשי צוות בית הספר צרכים ומשובים לצורך שיפור ההוראה מרחוק, וכמו כן בקשות להתאמות אישיות לימודיות, רגשיות וחברתיות לתלמידים. מסגרת זו אפשרה לילדים גם פעילות חברתית מאווררת.

צוות בית הספר לקח על עצמו להמשיך ולהשתפר במיומנויות ההוראה מרחוק, ובפיתוח משימות לימוד המייצרות שיתוף בין התלמידים. בנוסף, לקיים תקשורת שוטפת, ללוות ולהנחות את אנשי הצוות בישובים, להיות קשובים למשובים תוך התאמה למאפייני וצורכי כל ישוב, שכבה ואף לתלמידים מסוימים בעת הצורך.
 
מדריכת המוגנות של בית הספר סיירה במרכזים ויחד עם הצוות הבין מקצועי הוקמו קבוצות ליווי לילדים בישובים. מרכזי הלמידה שקמו בישובים הביאו להידוק הקשר בין בית הספר לרכזי החינוך בישובים, נתנו מענה לצורכי המשפחות, אפשרו יציאה לעבודה של ההורים ובעיקר, אפשרו אינטראקציה חברתית ולימודית בימים בהם התמודדנו עם אתגר אישי, לאומי וגלובאלי. ייחודו של חבל הארץ בו אנו גרים, התבטא בערבות ההדדית ובחוסן האישי והחברתי שמקורו בשיתוף הפעולה היפה הזה.
 
זה המקום להודות לכל הרבים בקהילת הגולן שהרימו את הכפפה והיו נכונים למאמץ המשותף של כפר שלם כדי לגדל ילד אחד...