ועדה לשטחים פתוחים

הרכב הועדה:
 
עדכון: 15.12.18 שם משפחה ארגון תפקיד
ועדה לשטחים פתוחים חיים רוקח מועצה אזורית גולן ראש המועצה\ יו"ר הועדה
ועדה לשטחים פתוחים גל גפני מועצה אזורית גולן סגן ראש המועצה
ועדה לשטחים פתוחים קובי גביש מועצה אזורית גולן יחידת שטחים פתוחים/מרכז הועדה
ועדה לשטחים פתוחים גיל סופר מועצה אזורית גולן מנהל הועדה החקלאית
ועדה לשטחים פתוחים גיא אלון רשות הטבע והגנים מנהל מחוז צפון
ועדה לשטחים פתוחים שרון לוי רשות הטבע והגנים מנהל מרחב גולן
ועדה לשטחים פתוחים יגאל מויאל הקרן קיימת לישראל יערן הגולן
ועדה לשטחים פתוחים אלי חפוטה הקרן קיימת לישראת מנהל אזור גליל עליון וגולן
ועדה לשטחים פתוחים אורן זינגבאום רשות העתיקות מנהל מרחב גולן
ועדה לשטחים פתוחים דרור פבזנר המשרד להגנת הסביבה אגף מים ונחלים
ועדה לשטחים פתוחים שי זרביב אגודת הבוקרים יו"ר אגודת הבוקרים
ועדה לשטחים פתוחים יהודה ויינברג רמגש נציג ציבור
ועדה לשטחים פתוחים אמוץ בר לב מיצר נציג ציבור
ועדה לשטחים פתוחים ניסקה רמי ניסן גשור נציג מליאה
ועדה לשטחים פתוחים אבנר אליק אלימלך קדמת צבי נציג מליאה
ועדה לשטחים פתוחים אריק רמי חיים יהודה נציג מליאה
ועדה לשטחים פתוחים פארוק דבור משרד החקלאות מתכנן מחוז צפון
ועדה לשטחים פתוחים שחף רונן משרד החקלאות מנהל ענף אזורי
ועדה לשטחים פתוחים לירון שפירא החברה להגנת הטבע רכז שמירת טבע בצפון
ועדה לשטחים פתוחים איתן שדה מי גולן מנכ"ל
ועדה לשטחים פתוחים דן מלקינסון המכון לחקר הגולן אקולוג
ועדה לשטחים פתוחים זיו מנחם מערכת הביטחון ראש מדור תשתיות בפצ"ן
ועדה לשטחים פתוחים ציון כהן רשות ניקוז כינרת מהנדס הרשות
ועדה לשטחים פתוחים יהונתן כהן ליטנט מתכנן מחוז מנהל התכנון מחוז צפון
ועדה לשטחים פתוחים אלונה מועצה אזורית גולן מזכירת הועדה המקומית
ועדה לשטחים פתוחים יעל מזרחי מועצה אזורית גולן רכזת GIS