סוגי רוכלות מזון

סוגי רוכלות מזון

  1. רוכלות מזון רגיש (שנעשות בו פעולות טיפול מורכבות כגון חימום)
  2. רוכלות במזון ארוז בעל רשיון יצרן (כגון משקאות, גלידות ארוזות, דברי מתיקה, חטיפים)

רוכלות מזון רגיש (שנעשות בו פעולות טיפול מורכבות כגון חימום) (בנוהל זה: "food truck"):

  • רוכלות מזון רגיש ("food truck") ובכלל זה: מזון בשרי, כריכים וכו'.
  • במסגרת רישיון העסק לרוכלות מזון מסוג זה, יהיה רשאי בעל העסק למכור בנוסף למזון הרגיש גם מוצרי מזון פשוטים וזאת באופן נלווה למוצרי ה- food truck והכל בהתאם לכל דין ותנאי רישיון נדרשים ובכלל זה אישור משרד הבריאות ומשטרת ישראל ובכפוף להוראות כל דין.
  • מכסת הרישיונות לעסוק ברוכלות מסוג מזון רגיש במועצה - עד 20 (5 רישיונות לרוכלות בתחומי המועצה שאינה באתרים המפורטים בסעיף 2(ב) שלהלן ו-15 לאתרים שבסעיף 2(ב)).
  • תנאי סף להגשת בקשה לעסוק ברוכלות מזון מסוג זה, הינו כי המבקש לעסוק ברוכלות בעל ניסיון של שנה לפחות בהפעלת משאית מזון למזון רגיש ו/או בעל ניסיון של שנה לפחות בתחום הבישול והקולינריה.

 

רוכלות במזון ארוז בעל רשיון יצרן (כגון משקאות, גלידות ארוזות, דברי מתיקה, חטיפים):

  • רוכלות מסוג זה ("מוצרי מזון שאינו רגיש") תאושר ברחבי הגולן כמפורט להלן.
  • מכסת הרישיונות לעסוק ברוכלות מסוג זה – עד 21 (5 רישיונות לרוכלות בתחומי המועצה שאינה באתרים המפורטים בסעיף 2(ב) שלהלן ו-16 לאתרים שבסעיף 2(ב)).