צוות ומנהלת שטחים פתוחים

נוף גולני
תפקיד הצוות:
גיבוש המלצות למנהלת שטחים פתוחים או לוועדות תכנון שונות: ועדה מקומית, ועדת קרקעות.
קבלת החלטה במסלול מקוצר – לגבי בקשות תכנון התואמות את הוראות ותשריט התוכנית.
 
הרכב:
מרכז – מנהל יחידת שטחים פתוחים במועצה
מנהל מרחב גולן – רט"ג
מנהל מרחב גולן  - קק"ל
נציג צה"ל בוועדה המחוזית
נציג חקלאים או גוף אחר בהתאם למהות הדיון
נציג המשרד להגנת הסביבה
מנהל מרחב גולן – רשות העתיקות.
 
 יואב
 צלניקר
מועצה אזורית גולן (מרכז הצוות
יחידת שטחים פתוחים
שרון
לוי
רשות הטבע והגנים
מנהל מרחב גולן
אפי
נעים
הקרן קימת לישראל
יערן החולה והגולן
יגאל
מויאל
הקרן קימת לישראל
יערן הגולן
אורן
זיגנבאום
  רשות העתיקות
מנהל מרחב גולן
דרור
פבזנר
המשרד להגנת הסביבה
אגף מים ונחלים
שי
זרביב
אגודת מרעה-בוקרים בגולן
  מרכז
גיל
סופר
מועצה אזורית גולן
מרכז הועדה החקלאית
שחף
 רונן
משרד החקלאות
מנהל ענף אזורי
מנהלת  שטחים פתוחים   
מנהלת שטחים פתוחים מרכזת את התיאומים השונים הנדרשים לצורך ההתנהלות, הפיתוח והשימור בשטחים הפתוחים בגולן, ומהווה פורום לליבון צרכים ובעיות.
המנהלת פועלת בשלושה תחומים עיקריים:
1.      תכנון:
2.      דיון, ניהול וניטור
3.      פיתוח קהילתי
 
שם
משפחה
ארגון
תפקיד
אלי
מלכה
מועצה אזורית גולן  
ראש המועצה/יו"ר המנהלת
יואב
צלניקר
מועצה אזורית גולן  
יחידת שטחים פתוחים/מרכז המנהלת
רעיה
מועצה אזורית גולן
מזכירת הועדה המקומית
גיל
סופר
מועצה אזורית גולן
מנהל הועדה החקלאית
גיא
אלון
רשות הטבע והגנים
מנהל מחוז צפון
שרון
לוי
רשות הטבע והגנים
מנהל מרחב גולן
אבירם
 צוק
קרן קימת לישראל
מנהל אזור גליל מזרחי גולן
אפי
נעים
קרן קימת לישראל
יערן החולה והגולן
איתן
שדה
מי גולן
מנכ"ל
אורן
זיגנבאום
 רשות העתיקות
מנהל מרחב גולן
ציון
כהן
רשות ניקוז כנרת
מהנדס הרשות
לירון
שפירא
החברה להגנת הטבע
רכז שמירת טבע בצפון
חיה
הדר
מליאת המועצה
יו"ר הועדה לאיכות סביבה בגולן
דן
מלקינסון
 המכון לחקר הגולן
אקולוג
דרור
פבזנר
המשרד להגנת הסביבה
 אגף מים ונחלים
שי
זרביב
אגודת הבוקרים
יו"ר אגודת הבוקרים
פארוק
 דבור
משרד החקלאות
מתכנן מחוז צפון
שחף
רונן
משרד החקלאות
מנהל ענף אזורי