הודעות הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן

בקשות פתוחות

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון

פרסומים קודמים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הודעה לפי סעיף 10.6.8 לתכנית תמ"א 10/ד/12
הוגשה בקשה להקמת תורן למדידת רוח
עפ"י תכנית : תמ"א 10/ד/12
גוש: 202000
חלקה: 9
 
הנדסה 02.12.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 10.6.8 לתכנית תמ"א 10/ד/12
הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
בקשה לבניית בריכת שחיה .
עפ"י תכנית :ג/17747 גוש201045  חלקה 88
ישוב חד-נס מגרש 301 ע"ש לוי רעות ויניב
הנדסה 21.01.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
בקשה לבניית בריכת שחיה .
עפ"י תכנית :ג/17747 ,ג/20298, 0413088-219
גוש 201039 חלקה 25
ישוב רמות מגרש 77
ע"ש ששון נעמי ויחזקאל
הנדסה 14.01.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הוגשה בקשה לבניית בריכת שחיה
עפ"י תכנית :ג/17747
גוש: 201042
חלקה: 3
ישוב רמות מגרש 1 ע"ש אמיתי טלי ואיתן
הנדסה 29.11.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
בקשה לבניית בריכת שחיה .
עפ"י תכנית :ג/17747
גוש 202000 חלקה:2 ישוב:קלע אלון מגרש 182 ע"ש שוקרון עדי ואשכול
הנדסה 18.03.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הוגשה בקשה לבניית בריכת שחיה
עפ"י תכנית :ג/17747 ג/ 21724
גוש: 200001 חלקה: 6
ישוב: גבעת יואב מגרש 518 ע"ש אלטמן מיכל
הנדסה 11.11.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
בקשה לבניית בריכת שחיה .
עפ"י תכנית :ג/17747
גוש: 200001 חלקה : 6 ישוב נאות גולן מגרש 177 ע"ש אביהו סורוצקי
הנדסה 16.03.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
בקשה לבניית בריכת שחיה .
עפ"י תכנית :ג/17747 ,ג/14470
גוש 201032 חלקה 51 ישוב מעלה גמלא מגרש 170 ע"ש בנרי פבלו ויעל
 
הנדסה 25.03.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 11.6 לתכנית ג/17747
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הוגשה בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : גו/מק/12737/01
כתובת: גבעת יואב, 254
גוש: 200001 חלקה: 6 מגרש: 254
הנדסה 22.11.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הוגשה בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : ג/20298
כתובת: רמות, 727
גוש: 201041 חלקה: 57 מגרש: 490
הנדסה 14.12.20 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>