הודעות הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן

בקשות פתוחות

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה לשימוש חורג.
תכנית : ג/ 16881 כתובת: גולן כללי, 788
גוש: 201019 חלקה: 5 מגרש: 788
הנדסה 25.07.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

פרסומים קודמים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : ג/ 21600 כתובת: שעל, 73
גוש: 202000 חלקה: 5 מגרש: 7
הנדסה 12.07.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : 5829 כתובת: בני יהודה תעש', - 17
גוש: 200000 חלקה: 111 מגרש: 17
הנדסה 12.07.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : ג/18737 כתובת: נטור, 269
גוש: 200000 חלקה: 118 מגרש: 269
הנדסה 28.06.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית 0437012-219 כתובת: נוב
גוש: 200000 חלקה: 105 מגרש: 30
הנדסה 27.06.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/17747
בקשה לבניית בריכת שחיה.
עפ"י תכנית :ג/17747
גוש 200000 חלקה 118
ישוב נטור מגרש 69 ע"ש מילר לורי
הנדסה 22.06.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.11 לתכנית ג/17747
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה לשימוש  חורג.
תוכנית : ג/18737 , ג/17747 כתובת: נטור, 38
גוש: 200000 חלקה: 118 מגרש: 38
הנדסה 14.06.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה לשימוש  חורג.
תוכנית : 6540  כתובת: גולן כללי
גוש: 201000  חלקה: 10
הנדסה 20.05.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1
בקשה לבניית קו מים.
עפ"י תכנית: תמ"א 1 
גוש: 202000 חלקה: 5
הנדסה 20.05.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1
הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1
בקשה לבניית קו מים.
עפ"י תכנית: תמ"א 1 
גוש: 202015, 202016 חלקה: 3, 4
הנדסה 18.05.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
בקשה למתן היתר בניה.
תוכנית : 219-0437012 כתובת: נוב, 36
גוש: 200000 חלקה: 105 מגרש: 36
הנדסה 09.05.21 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>