חינוך חברתי קהילתי

לוגו מועצת נוער
המחלקה תוביל לפיתוח, העצמה וחיבור ילדי ונוער הגולן, תוך יצירת מרחב פעילות רציף, מכיל ומאפשר עד לאחרון החניכים.
היא תהווה גוף ידע מקצועי הפועל לפיתוח וקידום של מעגלי העשייה החינוכיים בקהילת הגולן, על ידי הנחייה וליווי בגיבוש תפיסה חינוכית רעיונית התואמת לרוח היישוב ורוח הגולן.
כל זאת למימוש עקרונות החינוך הבלתי פורמאלי, לעיצוב דמותם של בני הגולן כדוגמא ומופת לסובבים אותם, כבוגרים תורמים ומשמעותיים בחברה הישראלית.
 
מועצת נוער
מועצת נוער גולן הוקמה בשנת 2016, על ידי נערים ונערות תושבי הגולן במטרה להוות גוף מייצג של הנוער ולפעול לטובת נוער הגולן על כל גווניו. כיום, המועצה מונה 16 נערים ונערות, המייצגים שלושה עשר ישובים, שמונה בתי ספר, וארבע תנועות נוער שונות. זו שנת הפעילות הראשונה של המועצה, שכבר החלה בעשייה ופועלת במגוון תחומים.
תהליך ז-ח
תהליך ז'-ח' בהדרכת טינה מסיקה
 
מחלקת ילדים ונוער בכלל ותחום ז'-ח' בפרט, אמונים על טיפוח חברת הנוער כחברה המכילה ומצמיחה את כל פרטיה, המאפשרת  את ביטויו האישי  של כל פרט, מתוך שאיפה לפיתוח תודעה עצמית לקראת בחירה משמעותית.
ההתייחסות האזורית לשכבות ז'-ח' נולדה מהבנה בשטח שהחניכים בגילאים אלו נחשבים לחלק מחברת הנוער ביישוב אך בפועל מבחינת מאפייני הגיל והצרכים ההתפתחותיים הם בתפר שבין חברת ילדים וחברת נוער ויש לתת להם התייחסות בהתאם. זאת תוך מתן דגש בנושאים רלוונטיים לקהילת נוער הגולן כאשר הנושא המרכזי הוא כישורי חיים, בגרות, לקיחת אחריות, דימוי עצמי וחברתי, זהות אישית, זהות יהודית, מנהיגות צעירה, גיבוש שכבות ז-ח הגולני ויצירת עוגן זהותי של חיבור לגולן.
 
תהליך ט' בהדרכת טינה מסיקה
 
שנת ט' מהווה צומת דרכים עבור החניכים- היא שנת מעבר. שנה זו היא שנה מקדימה לשנת הדרכה או "מחויבות אישית" בביה"ס. בשנה זו מתקיים  תהליך בדגש על אחריות ומעורבות קהילתית. מטרת התהליך המועצתי היא חיבור לתהליך היישובי ולהוביל את החניך בדרך מההכרה של מושגי הערכים, ועד הבחירה באפיק הגשמה- הדרכה, חונכות או אפשרויות אחרות ביישוב. תהליך שנה זו ברוחו של אסף רז ז"ל, התנדבות, עידוד יזמות ועשייה חברתית גולנית. יצירת חברת נוער משמעותית כחלק מתהליך חושב מחליט מבצע.
 

תהליך י"א-י"ב בהדרכת טינה מסיקה

 תפיסת ההפעלה באה ומתארת את העצמת הנער מתוך נקודות החוזק שלהם ותחומי העניין שלהם. עלינו לעזור להם יצור את הבמות החינוכיות בהתאם למאפייני הגיל והצרכים ההתפתחותיים, שירות משמעותי משמעותית / ש"ש/ מכינה בדגש על מעורבות קהילתית, יחד עם גיבוש הזהות של כל נער ומתן סל כלים וערכים (של"ג).
כל תקופת גיל ההתבגרות עוברת בצורה משמעותית לחניך ולקהילה הסובבת ובזכות כך אחוזי שכבות ההדרכה גבוהים בקבוצות המנהיגות. זו היא שנת ההגשמה של לקיחת תפקיד משמעותי בהובלת תהליכים חינוכיים קהילתיים אזוריים. שנה זו מפגישה את בני י"א וי"ב עם בני גילם מכל הארץ ומעניקה חוויית העצמה ועיצוב דמותו של הבוגר.   
קבוצת יא-יב