תנועות נוער

בני המושבים

בני המושבים
בני המושבים הייתה אחת מחטיבותיה של תנועת הנוער העובד והלומד החטיבה פועלת בכ-25 מועצות אזוריות ברחבי הארץ: במושבי תנועת המושבים בכל רחבי ישראל, בקיבוצים, ביישובים קהילתיים ואף במועצה מקומית.
תנועת הנוער חטיבת בני המושבים איננה קשורה לשום מפלגה, אך יש לה צד פוליטי - והוא השמאל.
חטיבת בני המושבים היא חטיבה בנוער העובד והלומד, אך מתפקדת באופן עצמאי לחלוטין. החטב"מ (חטיבת בני המושבים) מהווה כשליש מהנוער העובד והלומד והיא פועלת בכל הארץ - מרמת הגולן ועד לערבה.
חטיבת בני המושבים החלה את דרכה בשנת 1930. באותה התקופה היא טיפלה גם בנוער העובד וגם בנוער הלומד, והיא שמרה על תנאי הנערים העובדים.
 
אבני היסוד של תנועת בני המושבים:
א. חטיבת בני המושבים פועלת כתנועת נוער המחנכת לערכי תנועת העבודה ולהגשמתם במדינה ציונית, דמוקרטית, סוציאליסטית ושוחרת שלום.
ב. חטיבת בני המושבים, הינה חטיבה בנוער העובד והלומד - תנועת בת של ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל.
ג. חטיבת בני המושבים שואבת את הבסיס הרעיוני והאידיאולוגי מתנועת המושבים דרך עבודתה הינה פועל יוצא של תפיסתם העצמית של בני הנוער את המציאות החברתית בה הם נתונים.
ד. חטיבת בני המושבים עובדת עם כל הבנים והבנות (כיתות ד' עד יב'). במושבי תנועת המושבים, ובכל מסגרת בהן הם מצויים, מתוך ראייה כוללת המדגישה את המשותף ומתחשבת במיוחד והשונה שבין המושבים והאזורים.
ה. רמות הפעילות של חטיבת בני המושבים הן: המושב, האזור והמחוז הארצי כולן יחד, וכל אחת לחוד הן הביטוי של הפעילות התנועתית.
ו. ערכי תנועת הנוער חטיבת בני המושבים הם: דמוקרטיה, שיווין, סובלנות, ציונות ועבודה.

בני עקיבא

לוגו בני עקיבא
החזון:
" לבנות חבורת ילדים ונוער אשר מחוברים לקהילתם ולקהילת הגולן, חדורים ברוח תורה ועבודה אשר מגשימים את כוחם בעוז ובענווה ואשר מתעצבים להיות בוגרים תורמים ומשמעותיים בחברה הישראלית."   
המהות:
תנועת בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית-חלוצית, והינה חלק בלתי נפרד מתנועת “תורה ועבודה” (הסתדרות הפועל-המזרחי).
המטרה:
1. חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, החי על עבודתו ברוח התורה.2. חינוך להגשמה אישית של רעיון “תורה ועבודה” וחתירה להקמת חברה של “תורה ועבודה”- בארץ.
תנועת בני עקיבא מחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם כולו, לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית והרוחנית, לקראת הגשמת החזון של מדינה יהודית הבנויה על אשיות התורה והמסורה.
לאור עקרונות יסוד אלה, תחנך התנועה את חבריה:
  • ללימוד תורה
  • לעבודה עצמית
  • להתיישבות קיבוצית ומושבית ברחבי הארץ כולה
  • לקליטת העלייה ולמיזוג הגלויות
  • לקירוב לבבות בין כל חלקי העם ולהיות חיל חלוץ של היהדות הדתית הלאומית, על כל משימותיה.
 בני עקיבא רואים בחיים בהתיישבות הדתית, הקיבוצית והמושבית, את הדרך העיקרית להגשמת רעיון תורה ועבודה.
מבנה חינוכי:
המבנה החינוכי של התנועה: חלוקה לחבריות, ושבטים, בהתאם לתנאים המקומיים.החבריא היא יחידה חינוכית המורכבת מגיל ודרגות התפתחות שווים. היא פועלת בעיקר בפעולות כלליות (טיולים, שיחות, פעולות ארגוניות וכד’). השבט הוא יחידה חינוכית של בני אותו גיל.
קיימות 3 חבריות כדלהלן:
חבריא א’: מגיל 10 – 15 שנה.שבטים: (הכנה), נבטים, ניצנים, מעלות, מעפילים, הרא”ה.
חבריא ב’: מגיל 15 – 18 שנה. שם השבט ייקבע ע”י מליאת ההנהלה הארצית של תנועת בני עקיבא בישראל לקראת שבת ארגון בכל שנה.
חבריא ג’: חברים מעל גיל 18, הנמצאים בהכשרות, בגרעיני עלייה, או שהם מדריכים ופעילים בתנועה.
 

ארגון הנוער - השומר החדש

רקע:
השומר החדש הינה תנועה חברתית חינוכית וציונית שהוקמה בשנת 2007 על ידי קבוצת מתנדבים אוהבי הארץ בכדי לשמור על אדמות המדינה תוך סיוע והעצמת החקלאים וגורמי האכיפה, לצד חיבור אזרחים וצעירים לאדמה, לאהבת הארץ ולזהות ציונית.
פעולות הסיוע והחיבור נעשות על-ידי התנדבות חקלאית מגוונת לצד פעילויות חינוכיות שערכי העמל, הערבות ההדדית, האומץ האזרחי ואהבת הארץ הן עמודי התווך שלה.
תנועת השומר החדש רואה עצמה כזרם מתפתח בציונות המעשית הפועלת ברוח חלוצית-ממלכתית ובהשראת ארגון השומר אשר פעל בראשית הציונות. התנועה מובילה מגוון פעולות התנדבותיות וחינוכיות במרחבים החקלאיים והפתוחים של מדינת ישראל.
מאז הקמתו "השומר החדש" מחזק את תחושת אהבת הארץ בקרב עשרות אלפי מתנדבים המסייעים למאות חקלאים וגופים ארציים לטובת שמירה על אדמות המדינה, כל זאת תוך שיח ולימוד ערכי-הציונות המעניק חווית בירור וגיבוש הזהות האישית והלאומית.
ארגון הנוער :
ארגון הנוער של "השומר החדש" מציע לקהילה המקומית בדגש על הילדים והנוער (א'-יב' בהתאמת גיל יישובית), לחוות חיבור לאדמה במקום מגוריהם, תוך עיסוק בפעילות חווייתית מעצימה. מודל הפעילות מיושם באמצעות "חוות קהילתיות" הפועלות בשעות אחה"צ ומשלבות מגוון תחומי עיסוק המשלבים מיומנויות שונות כגון עבודת אדמה (בשיטת הפרמקלצ'ר), בנייה (בדגש על אדמה ונגרות), שדאות, גידול בעלי חיים והדרכה.
הפעילות בחוות מתקיימת בין ארבעה לשישה ימים בשבוע (בהתאמה ישובית).
 הפעילות נחלקת בין:  
  • "ימי עבודה בחוות" בהם מקדמים החניכים את "הענפים השונים" בחוות על בסיס משימות
  • ימי פעילות (שניים בשבוע) בהם עוברים החניכים פעולות תוכן בחלוקה לשכבות גיל סביב מגוון נושאים (ציונות, קיימות, שטח, מועדי ישראל ועוד)
מה המצב כיום?
לארגון הנוער מפעיל כיום 40 חניכי שנת שרות המצמיחים חוות חינוכיות -חקלאיות בששה מוקדים שונים ברחבי הארץ: כפר הנשיא, חצור הגלילית ,רותם ,חריש ,חדרה ומחניים.
נכון להיום, ארגון הנוער על מסגרותיו השונות מפעיל 900 ילדים ובני נוער במסגרת פורמאלית ובלתי פורמאלית. במסגרת הפעילות הפורמלית מפעיל ארגון הנוער יותר מ600 חניכים בתשעה בתי ספר: במסגרת הלא פורמלית משתתפים 300 חניכים בפעילות שמתקיימת בחות החקלאיות .
 
תכנון גדילה במועצה אזורית גולן:
בשנת הפעילות הבאה (תשע"ט) עתיד ארגון הנוער לצמוח בישובים הבאים:
 
ישוב\ מקום
מודל הפעלה
ימי פעילות בשבוע
פוטנציאל חניכים
צפי חניכים תשע"ט
מרום גולן
חווה קהילתית
4-6 ימים
150
100
עין זיוון
חווה קהילתית
4-6 ימים
60
50
אל רום
חוות לוויין
2 ימים
60
40
אודם
חוות לוויין
1-2 ימים
10
10
ביה"ס אביטל
חוות בית ספר
3 ימים
-
300-400 (תלמידים)
 
  • במרום גולן ועין זיוון תשבנה שתי קומונות אשר תכלולנה 16 חניכי שנת שירות.
 פרט לפעילות החינוכית צפויים חניכי שנת השירות לסייע בשמירה ועבודה לחקלאים באזור על בסיס שבועי.

תכנית שאקל - גולן

גרעין עודד
תוכנית שאקל נוצרה בחברה למתנ"סים כדי לתת מענה לצורך שעלה מהשטח לגשר על הפער שנוצר במסגרות חינוך משלימות לבני נוער בחתך גילאי ז'-יב. בגיל זה שיעור המשתתפים בפעולות תנועות הנוער הולך וקטן ורכזי הנוער מנסים בכל דרך אפשרית לחבר כל נער ונערה למסגרת חינוך בלתי פורמלי ע"מ למנוע חוסר מעש, שעמום והתדרדרות.  
מטרת התוכנית לייצר מסגרת פעולה אטרקטיבית המסוגלת להביא בני נוער לפעילות חווייתית הנותנת מענה חינוכי באמצעות התנסויות בשטח, הכרת היישוב והארץ, אתגר, התמודדות עם קשיים, הרפתקאות ובדיקת גבולות. בבסיס התוכנית עומד הרצון  להגביר את  תחושת המסוגלות דרך העצמה אישית, דרך האתגר, הטבע והסביבה. כמו כן נובע הרצון והצורך לחזק את ערכי  אהבת הארץ המולדת, יצירת זהות מקומית וישראלית בקרב בני הנוער וחיזוק הזיקה למדינת ישראל. בנוסף עומד הרצון לייצר זהות מקומית חזקה של בני הנוער עם מקום מגוריהם. 
 
מטרות התוכנית:
·         פיתוח מנהיגות באמצעות אתגרים, טבע, והסביבה 
·         הגברת תחושת המסוגלות והעצמה אישית - "כל אחד יכול" 
·         חיזוק הזיקה והשייכות לקהילה ולאהבת הארץ  
·         פיתוח מערכת תמיכה אישית וקבוצתית 
·         בינוי קהילה - חיזוק תחושת השייכות של בני הנוער בקהילתם - חיבור בין בני נוער ברמה המקומית, ויצירת רשת קהילות ברמה והארצית 
 
הכלים החינוכיים:  
תרבות חיי שדה 
אתגר ואקסטרים 
נושאי הדרכה 
בישולי שדה 
משימות אתגר 
הדרכה טובה 
מחנאות ושדאות 
פארק חבלים 
עזרה ראשונה 
כירות ומדורות 
סנפלינג 
מנהיגות 
כפיתות וקשרים 
טיפוס גלישה וחילוץ 
 
ניווט 
 
 
 
שיטת העבודה:
 שיטת העבודה הכללית מתבססת על למידה התנסותית ומשלבת עבודה אישית וקבוצתית. התוכנית כוללת מפגשים קבוצתיים ע"ב שבועי,  ומפגשים אישיים להעמקת הקשר עם החניכים. 
הפעילות הקבוצתית מתבצעת לפי גילאים - בכל קבוצה 15-30 משתתפים. הקבוצה תיפגש פעם/פעמיים בשבוע. בנוסף תתקיים פעילות שיא אחת לחודש ומחנות ואירועים ארציים בחופשות.