פעילות נוספת של יחידת הבריאות

 1. פעילות למען חולים במצבי חולי מתמשך
  מטרה: מתן תמיכה לחולים במצבי חולי מתמשך הנמצאים בקהילה ולבני משפחה, לשיפור המצב הנפשי, גופני והמשפחתי.

 2. יעדים ופעולות:
  1. הפעלה של שני מרכזים של "חזקים ביחד" בגולן, של האגודה למלחמה בסרטן, בחיספין (דרום הגולן) ובקצרין (מרכז הגולן) – כמרכזי חוויה והפעלה של חוגים בתחומי הספורט, תזונה ותמיכה נפשית לחולים ומחלימים ממחלת הסרטן ובני משפחותיהם.
  2. הפעלת קבוצת מתנדבים שתפקידה להפעיל את המרכזים וללות את החולים במרכזים ואת אלו הנמצאים בבית ולהסיע חולים.
  3. ימי עיון ומפגשי ידע וחוויה במצבי חולי מתמשך לחולים ומחלימים, בני המשפחה ומתנדבים מתחום הבריאות.
  4. מפגשי ידע למתנדבים, בתחומים שונים, כולל חידושים מתחום התזונה.
  שותפים: האגודה למלחמה בסרטן, מועצה אזורית גולן, מועצה מקומית קצרין, מרכז קהילתי גולן, מתנ"ס קצרין וארגוני בריאות.
 3. מועצה מקדמת בריאות עובדיה
  מטרה: קידום בריאות העובדים.
  יעדים:
  1. עידוד פעילות ספורטיבית בקרב העובדים.
  2. כיבוד יותר בריא בישיבות ואירועים במועצה.
 4. בריאות בחרום
  מטרה: מוכנות בתחום הבריאות בעת חרום ובשיגרה.
  פעולות:
  1. ניהול תיק בריאות בחרום.
  2. ניהול נהז"ים (נקודות הזנקה).

  מיכל נאור, מנהלת יחידת הבריאות
  מועצה אזורית גולן

a