רישיון עסק

בדיקת סטטוס בקשה

 

קבוצות עסקים טעוני רישוי


שר הפנים, לאחר שהתייעץ עם השרים לאיכות הסביבה, בטחון הפנים, העבודה, החקלאות והבריאות – דירג בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה - 1995 עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.


קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.

קבוצה 4 - מזון.

קבוצה 5 - מים ופסולת.

קבוצה 6 - מסחר ושונות.

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נפש וספורט.

קבוצה 8 - רכב ותעבורה.

קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה.

קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

לוחות זמנים


במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השרות לאזרח, הטיל שר הפנים על רשויות הרישוי ונותני האישור הגבלות זמן לטיפול בבקשה לרישיון/ היתר זמני, או לחוות דעת מקדמית, כך שכל גורמי הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב  על כל הפניות אליהם בזמן קצוב כמפורט בסרגלי הזמנים המפורטים להלן (פרטים נוספים לגבי לוחות הזמנים ניתן לקבל ברשות המקומית):

 

סרגל זמנים לבקשה והנפקת רישיון

נושא טיפול ברשות המקומית טיפול גורמי ונותני האישור טיפול המקומית להנפקת רישיון סה"כ לתהליך
זמן מינימום 21 ימים 30 ימים 7 ימים כחודשיים
זמן מקסימום 45 ימים 90 ימים 7 ימים כשישה חודשים

 

 

סרגל זמנים לחידוש רישיון

הגורם המטפל הרשות המקומית נותני האישור הרשות המקומית
פעולה רשות הרישוי מודיעה לנותני האישור תשובת נותני האישור לרשות המקומית הודעה לבעל רישיון תקופתי/זמני על הנפקת רישיון (מחייב את בעל הרישיון בהצהרה ותשלום אגרה) או לחילופין דחיית הבקשה
זמן 60 יום לפני סיום תוקף הרישיון 90 יום לפני סיום תוקף הרישיון 14 יום לפני סיום תוקף הרישיון

 

הערה:
זמנים אלה מתבססים על כך שמגיש הבקשה עומד בכל דרישות החוק ואין כל עיכוב מצד מגיש הבקשה.
עיכוב מצד מגיש הבקשה תאריך את זמן הטיפול בבקשה וסרגל הזמנים ישתנה בהתאם.

 

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
בקשה לפתיחה \ חידוש רשיון עסק רישוי עסקים 03.11.20
טופס בדיקת נגישות לעסקים קטנים רישוי עסקים 03.11.20 להורדה - טופס בדיקת נגישות לעסקים קטנים
טופס השגה רישוי עסקים 03.11.20 להורדה - טופס השגה