קהילה כמרחב להפגת בדידות

תרגיל חירום
מרכז חוסן באגף יעוץ וטיפול במועצה אזורית גולן קיים בשבוע שעבר מפגש למידה למתנדבי וועדות לעזרה הדדית ביישובי המועצה אשר עסק בנושא "קהילה כמרחב להפגת בדידות".
המפגש הנו חלק מתהליך של עידוד היישובים לפעול באמצעות וועדות לעזרה הדדית על מנת לחזק את החוסן הקהילתי. במקביל עו"ס הקשר של הישוב מלווה את הוועדה בהיבטים מקצועיים לאורך הדרך.

את המפגש הנחה ד"ר שי בן-יוסף המתמחה בפיתוח קהילתי. כחמישים נציגים שהגיעו מהישובים השונים נחשפו לנושא של תופעת הבדידות ההולכת ומתרחבת במאה העשרים ואחת, וכן קיבלו כלים לעשייה משמעותית בתחום זה בישובים.

נושא הבדידות פוגש את אנשי הקהילה במגוון מקרים- מאירועי מעבר המועדים לתחושה זו כמו גירושין, אלמנות ויציאה לפנסיה ועד לאירועי חיים כמו גיל ההתבגרות, בנים חוזרים שחוזרים לישוב ומנסים למצוא את מקומם בקהילה ובחיים עצמם או נקלטים חדשים שהסביבה זרה להם.

עלו סוגיות שנדונו בלמידת עמיתים משותפת- איך אפשר לזהות בדידות? מתי נכון להציע לאדם להיעזר בוועדה ואיך נכון לעשות זאת? חשיבות הרגישות שבתפקיד והאחריות הקיימת בו עלו גם הם. מתוך השיח המשותף התגלה הכח שבשיתופי פעולה בין הישובים וההפריה ההדדית.
חיים רוקח ראש המועצה ואביטל פלכטמן, מנהלת אגף ייעוץ וטיפול ברכו את משתתפי המפגש ודיברו על חשיבות העיסוק בנושא זה בישובים. הדר חיון, סטודנטית לתואר שני בעבודה סוציאלית בתל-חי, מתמחה במרכז חוסן, הציגה מיפוי שעשתה לאחר פגישות שקיימה בישובים. במיפוי עלו סוגיות ודילמות שחוזרות במספר ישובים. בעקבות עבודת השטח נושא הבדידות עלה ביתר שאת ולכן נבחר כנושא הכנס.
 
במרבית הישובים בגולן פועלת וועדה לעזרה הדדית. הוועדה נבחרת על ידי הצבעה או על פי בחירה של הנהגת הקהילה. הוועדה יוצרת תשתית המאפשרת חיי קהילה המבוססים על סולידריות ועזרה הדדית.
תפקידן של הוועדות לתת מענה לפרט בקהילה הזקוק לסיוע. חברי הוועדה מסתייעים בגורמים מקצועיים ומוסדות הקהילה על פי צורך. כל הפניות לוועדה הן חסויות והטיפול בנושא הוא דיסקרטי ונעשה אך ורק בהסכמת האדם מקבל העזרה.
ליאת יורב מנהלת מרכז חוסן מציינת כי תחומי העיסוק של הוועדה הם סיוע בשעת משבר. הוועדות מסייעות ליולדות, לחולים, תמיכה בזמן שבעה ולאחריה, תיווך בנושאים כלכליים ועוד. בהתאם לצרכים העולים מהקהילה מתפתחים המענים השונים.
כתוצאה מפעולות אלו, הוועדה לעזרה הדדית למעשה מגבירה את תחושת השייכות בקרב התושבים לקהילתם ואת תחושת הביטחון החברתי שלהם.