משולחן ראש המועצה

2 ליולי 2020
תושבים יקרים,

כולנו מודעים, לעלייה החדה במספר חולי הקורונה המאומתים בארץ. בעקבות כך, התכנס צוות קורונה במועצה והתקיים דיון הנוגע לפעולות שיש לנקוט בשלב זה. כולנו מבינים כי מצד אחד עלינו לעשות ככל יכולותינו להמשיך ולהפעיל את המשק ומערכת החינוך ומצד שני למנוע התפרצות ותחלואה גבוהה בגולן.
לאור העלייה בתחלואה
למידע נוסף על 2 ליולי 2020