הביקושיה - קולות התושבים

תושבי ישובי הגולן בוחרים את השירים ודנה אבישר מגישה בכל הכיף לאמצש
 
הביקושיה - קולות התושבים מנאות גולן
 
 
 
הביקושיה - קולות התושבים מאליעד
 
 
 
 
הביקושיה - קולות התושבים מנטור
 
 
 
הביקושיה - קולות התושבים מגשור
 
 
 
 
הביקושיה - קולות התושבים מאורטל
 
 
 
הביקושיה - קולות התושבים מרמת מגשימים
 
 
 
 
 
הביקושיה - קולות התושבים מרמות
 
 
 
 
קולות התושבים ממבוא חמה - פרידה מעינב סלם
 
 
 
 
הביקושיה - קולות התושבים מעין זיוון
 
 
 
הביקושיה - קולות התושבים מקדמת צבי
 
 
 
 
הביקושיה - קולות התושבים מכפר חרוב
 
 
 
הביקושיה - קולות התושבים ממיצר
 
 
 
הביקושיה - קולות התושבים מאלרום